Skoči do osrednje vsebine

Spletni Register proračunskih uporabnikov - iRPU

UJP zagotavlja spletni dostop do Registra proračunskih uporabnikov oziroma do podatkov posameznega proračunskega uporabnika in javnih podatkov o njihovih podračunih. Na voljo so različni registrski podatki (popolni naziv, kratek naziv, naslov, ipd.), ki se lahko iščejo z vnosom različnih iskalnih pogojev zapisanih v Navodilu za uporabo iskalnika register proračunskih uporabnikov (iRPU)

Spletni Register proračunskih uporabnikov omogoča tudi dnevno pripravo in izpis seznamov proračunskih uporabnikov, podračunov in računov proračunskih uporabnikov. Podatki se ažurirajo dnevno.

Iskalnik