Skoči do osrednje vsebine

Spletni Register proračunskih uporabnikov – iRPU in drugi seznami Registra proračunskih uporabnikov

Neposredni dostop do seznama proračunskih uporabnikov

Uprava Republike Slovenije za javna plačila zagotavlja spletni dostop do Registra proračunskih uporabnikov oziroma do podatkov posameznega proračunskega uporabnika in javnih podatkov o njihovih podračunih. Na voljo so različni registrski podatki (popoln naziv, kratek naziv, naslov, ipd.), ki jih lahko iščemo z vnosom različnih iskalnih pogojev zapisanih v Navodilu za uporabo iskalnika spletni Register proračunskih uporabnikov (iRPU)

iRPU omogoča tudi dnevno pripravo in izpis seznamov proračunskih uporabnikov, podračunov in računov proračunskih uporabnikov. Podatki so dnevno posodobljeni.

Seznam podračunov občin za zbiranje donacij za odpravo posledic poplav in drugih naravnih nesreč

Donacije za odpravo posledic poplav in drugih naravnih nesreč občine zbirajo v obliki darovanih denarnih sredstev na:

 

Seznami Registra proračunskih uporabnikov

Za razvijalce informacijske tehnologije je na povezavi Seznam v txt obliki omogočen prevzem trenutno veljavnega Seznama neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov v txt obliki.

Struktura datoteke seznama neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov v tekstovni obliki