Skoči do osrednje vsebine

Spletni register proračunskih uporabnikov – iRPU in drugi seznami registra proračunskih uporabnikov

UJP zagotavlja spletni dostop do Registra proračunskih uporabnikov oziroma do podatkov posameznega proračunskega uporabnika in javnih podatkov o njihovih podračunih. Na voljo so različni registrski podatki (popolni naziv, kratek naziv, naslov, ipd.), ki se lahko iščejo z vnosom različnih iskalnih pogojev zapisanih v Navodilu za uporabo iskalnika register proračunskih uporabnikov (iRPU)

Spletni Register proračunskih uporabnikov omogoča tudi dnevno pripravo in izpis seznamov proračunskih uporabnikov, podračunov in računov proračunskih uporabnikov. Podatki se ažurirajo dnevno.

Neposredni dostop do aktualnega Seznama neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov

Za razvijalce IT je na spodnji povezavi omogočen prevzem trenutno veljavnega Seznama neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov v txt obliki.

Seznam v txt obliki

Iskalnik