Skoči do osrednje vsebine

Spletni portal UJPeObrazci

Spletni portal UJPeObrazci je namenjen elektronskemu poslovanju proračunskih uporabnikov z Upravo Republike Slovenije za javna plačila (UJP). Prek spletnega portala UJPeObrazci je omogočena izpolnitev in oddaja obrazcev ter spremljajoče dokumentacije s področja vodenja Registra proračunskih uporabnikov (dokumentacija registra).

Dostop do spletnega portala

Za uporabo spletnega portala UJPeObrazci potrebujete digitalno potrdilo SIGEN-CA ali SIGOV-CA, overitelja Ministrstva za javno upravo.

Ob prvi prijavi v spletni portal UJPeObrazci izvedete registracijo z vpisom podatkov o imenu in priimku ter elektronskem naslovu.

Pravica podpisovanja prek spletnega portala

Dokumentacijo registra lahko elektronsko podpišete, če ste:

  • zastopnik proračunskega uporabnika (PU) ali enote PU, ki ima v Registru proračunskih uporabnikov evidentirano pravico elektronskega podpisovanja dokumentacije v UJP ali
  • od njega pooblaščena oseba, ki ima v Registru proračunskih uporabnikov evidentirano pravico elektronskega podpisovanja dokumentacije v UJP ali
  • vnašalec obrazca, ki je lahko le zastopnik PU ali enote PU ali ustanovitelja PU ali pravnega naslednika PU,

ki v Registru proračunskih uporabnikov (še) nima evidentirane pravice elektronskega podpisovanja dokumentacije v UJP ali druga pooblaščena oseba. Vnašalec obrazca mora ob vložitvi vloge med dokumentacijo priložiti dokument, iz katerega izhaja, da je zastopnik (sklep o imenovanju zastopnika) oziroma pooblastilo za zastopanje v upravnem postopku (vložitev vloge za vpis/izbris proračunskega uporabnika v/iz Regist-er/ra proračunskih uporabnikov) v skladu z določbami zakona, ki ureja upravni postopek.