Skoči do osrednje vsebine

Teme

 • Preventiva in skrb za zdravje

  Obvladovanje nalezljivih in nenalezljivih bolezni, cepljenje, preventivni zdravstveni pregledi, varovanje in krepitev zdravja, preprečevanje tveganih vedenj in zasvojenosti, kajenje, alkohol, prepovedane droge, varnost živil in hrane, okolje in zdravje, zdravstveni pregledi voznikov, programi za krepitev zdravja, zdravje na delovnem mestu

 • Kakovost, varnost in dostopnost zdravstvenega varstva

  Kakovostna in varna zdravstvena oskrba, čakalne dobe, pacientove pravice, zastopniki pacientovih pravic, vrednotenje sistema zdravstvenega varstva in zdravstvene obravnave pacientov

 • Organiziranost zdravstvenega varstva

  Javni in zasebni izvajalci zdravstvene dejavnosti, mreža javne zdravstvene službe, nujna medicinska pomoč, katastrofna medicina, paliativna oskrba, izobraževanje in izpiti, dovoljenja za opravljanje javne in zasebne zdravstvene dejavnosti

 • Dolgotrajna oskrba

  Ključni izzivi dolgotrajne oskrbe v Sloveniji, sistemska ureditev področja dolgotrajne oskrbe, pilotni projekti

 • Upravljanje in ravnanje s kemikalijami

  Varovanje zdravja in okolja pred kemikalijami, preprečevanje zlorabe kemikalij

 • Varstvo pred sevanji

  Zmanjševanje izpostavljenosti radonu, izpostavljenost sevanjem v zdravstvene namene, poklicna izpostavljenost sevanju, pooblaščeni izvajalci strokovnih nalog s področja ionizirajočih sevanj

Projekti