GOV.SI

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

Teme

 • Preventiva in skrb za zdravje

  Obvladovanje nalezljivih in nenalezljivih bolezni, cepljenje, preventivni zdravstveni pregledi, varovanje in krepitev zdravja, preprečevanje tveganih vedenj in zasvojenosti, varnost živil in hrane, okolje in zdravje

 • Kakovost, varnost in dostopnost zdravstvenega varstva

  Kakovostna in varna zdravstvena oskrba, čakalne dobe, pacientove pravice, zastopniki pacientovih pravic, vrednotenje sistema zdravstvenega varstva in zdravstvene obravnave pacientov

 • Organiziranost zdravstvenega varstva

  Javni in zasebni izvajalci zdravstvene dejavnosti, mreža javne zdravstvene službe, nujna medicinska pomoč, katastrofna medicina, paliativna oskrba, izobraževanje in izpiti

 • Dolgotrajna oskrba

  Ključni izzivi dolgotrajne oskrbe v Sloveniji, sistemska ureditev področja dolgotrajne oskrbe, pilotni projekti

 • Upravljanje in ravnanje s kemikalijami

  Varovanje zdravja in okolja pred kemikalijami, preprečevanje zlorabe kemikalij

 • Varstvo pred sevanji

  Zmanjševanje izpostavljenosti radonu, izpostavljenost sevanjem v zdravstvene namene, poklicna izpostavljenost sevanju, pooblaščeni izvajalci strokovnih nalog s področja ionizirajočih sevanj

Projekti