Skoči do osrednje vsebine

Krepitev paliativnih mobilnih timov

S projektom krepitve mobilnih paliativnih timov se bo na nacionalnem nivoju zagotavljalo celovito paliativno oskrbo bolnikov in njihovih svojcev v domačem okolju.

Opis projekta

S projektom krepitve paliativnih mobilnih timov se bo okrepilo delo že delujočih mobilnih timov in povečalo njihovo število na predvidoma 14 timov. Mobilni paliativni timi so specializirane enote za zagotavljanje celovite paliativne oskrbe bolnika in njegovih svojcev v domačem okolju.

Specializirana paliativna oskrba presega nivo običajnih zdravstvenih storitev, ekipe morajo imeti ročne spretnosti za izvajanje določenih posegov v domačem okolju, poznati morajo tudi invazivne postopke za obvladovanje simptomov, nuditi psihološko podporo in organizirati socialno oskrbo.

Prenos oskrbe v domače okolje zahteva dodatno izobraževanje, nakup potrebne opreme za delo na domu in vozil za transport ekip. Upoštevanje bolnikovih želja in zmožnosti svojcev, da bolnika spremljajo skozi bolezen, sta največji prioriteti pri razvoju specializirane mobilne paliativne mreže.

Cilji in namen projekta

Uvedba specializirane paliativne oskrbe bo razbremenila obveznosti primarne in sekundarne zdravstvene ravni, število transportov na posamezne posege se bo znižalo, manj bo nepotrebnih hospitalizacij in sekundarnih zapletov kot posledic nenačrtovanih posegov v bolnišnicah.

Osnovni cilj projekta je zagotovitev potrebne opreme (vozilo, prenosna medicinska oprema in zaščitna osebna oprema) in izobraževanje predvidoma 14 mobilnih timov za potrebe izvajanja dejavnosti paliativne oskrbe. S tem bodo zagotovljeni pogoji za zadovoljevanje potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države.

Z realizacijo projekta bomo v Sloveniji zagotavljali mrežo regionalne pokritosti s paliativnimi mobilnimi timi, ki so usposobljeni za opravljanje te dejavnosti, in ustrezno medicinsko in drugo opremo za njihovo delo. Z novimi načini obravnav na teh področjih bodo preprečene nepotrebne hospitalizacije, kar bo pozitivno vplivalo na finančno vzdržnost sistema. Kadri bodo zagotovljeni z reorganizacijo dela, pri čemer bodo bolniki obravnavani na primarni ravni zdravstvenega sistema.

Namen investicije je zagotoviti čim boljšo kakovost življenja bolnikov z napredujočimi neozdravljivimi boleznimi ter nuditi podporo njihovim svojcem v času bolnikove bolezni in po smrti.

Pričakovani rezultati projekta

Do sedaj je bilo vzpostavljenih 6 timov, v letu 2023 bosta vzpostavljena še 2 tima. Za teh 8 timov bodo v letu 2023 nabavljena vozila z vso potrebno opremo in izvedeno izobraževanje. V naslednjih letih, torej do konca leta 2026, je načrtovana vzpostavitev še dodatnih 6 timov.

Za vseh 14 paliativnih mobilnih timov bo tekom izvajanja projekta:

  • nabavljenih 14 novih vozil na električni pogon,
  • nabavljenih 14 kompletov opreme,
  • usposobljenih vsaj 42 oseb za delo v mobilnih paliativnih timih,
  • izvedenih vsaj 14 predstavitev zainteresirani javnosti.

Projektni partnerji

Partnerji v projektu so bolnišnice, ki imajo delujoče paliativne mobilne time določene z Splošnim dogovorom za leto 2022 in Uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2023:

  • UKC Maribor,
  • OI Ljubljana,
  • SB Murska Sobota,
  • SB Novo mesto,
  • SB Jesenice.

Vrednost projekta in financiranje

Skupna vrednost projekta je 2.397.215 z DDV. Projekt se financira iz evropskih sredstev v okviru Načrta za okrevanje in odpornost v višini 1.999.193,00 EUR. DDV se financira iz proračuna Republike Slovenije v višini 398.022,00 E EUR.

Projekt je del slovenskega Načrta za okrevanje in odpornost, ki se financira z evropskimi sredstvi. Projekt v vrednosti 2.397.215 evrov bo v celoti financiran iz evropskega Mehanizma za okrevanje in odpornost.