Skoči do osrednje vsebine

COVID19 - Energetska sanacija SB Nova Gorica

Predmet investicije je celovita energetska sanacija Splošne bolnišnice Nova Gorica na lokaciji Šempeter (stavba Nova bolnišnica, Stara bolnišnica, Mikrobiološki laboratorij, Patologija (stari del), Stavba uprave, stavbe TOS (tehnična oskrbovalna služba) in Paviljona 4 na lokaciji Stara Gora, in se nanaša na povečanje energetske učinkovitosti, zmanjšanje stroškov rabe energije in funkcionalno izboljšanje stavb ter zmanjševanje obremenjevanja okolja z emisijami toplogrednih plinov.

Ukrepi, ki bodo izvedeni na izbranih stavbah SB NG so naslednji:

 • toplotna zaščita zunanjih sten,
 • zamenjava stavbnega pohištva,
 • toplotna zaščita streh,
 • energetska sanacija priprave toplote in hladu,
 • saniranega mehanskega prezračevanja,
 • sanacijo toplovoda,
 • nadgradnja programske opreme za energetski monitoring.

Investicija oz. postopek javnega naročanja bo izveden po postopku »design&build«, ki poleg gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del (GOI dela) vključuje tudi projektiranje. Po izvedenem projektiranju se bo izvedla 2. novelacija investicijske dokumentacije, v kolikor bo to potrebno.

Cilji

Splošni cilji so:

 • izboljšanje bivalnega ugodja za zaposlene, bolnike in druge uporabnike stavbe,
 • zmanjšanje rabe energentov in s tem stroškov energetske oskrbe stavbe,
 • zmanjšanje emisij CO2 in drugih emisij v okolje,
 • izboljšanje ugleda in podobe kraja,
 • krepitev ozaveščanja pomena učinkovite rabe energije,
 • podaljšanje življenjske dobe stavbe,
 • izboljšanje funkcionalnih lastnosti stavbe,
 • izpolnjevanje normativov, ki jih postavlja PURES.

Temeljni razlogi za investicijsko namero, ki so bili identificirani v opravljenem razširjenem energetskem pregledu in njeni novelaciji, so predvsem:

 • relativno visoka poraba energije v analiziranih letih: elementi ovoja stavbe imajo relativno visoke toplotne
  prehodnosti in posledično slabe izolativne lastnosti,
 • slabo bivalno ugodje uporabnikov stavbe kot posledica neustrezne izolativnosti ovoja stavb, neustrezne regulacije temperature v prostorih, neustrezne zrakotesnosti stavbnega pohištva, neustrezne izolativnosti in vodotesnosti elementov strehe,
 • vpliv na okolje: zaradi relativno visoke rabe energije na enoto površine je obremenjevanje okolja nepotrebno visoko,
 • varnost: z vidika požarne varnosti stavbe ne ustrezajo sodobnim standardom gradnje.

Finančni prispevek

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 15 »React – EU - ESRR«, prednostne naložbe 15.1. »Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije covid-19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva«.

Skupni upravičeni stroški operacije znašajo 7.443.217,22 EUR.

Prispevek na programskem območju Celotna Slovenija znaša 4.600.000,00 EUR:

 • podpora Evropske unije 3.910.000,00 EUR, 
 • nacionalni javni prispevek iz državnega proračuna 690.000,00 EUR.

Javne objave

Naziv Datum objave Rok prijave
4. 4. 2022
10. 5. 2022