Skoči do osrednje vsebine

Prehod na brezpapirno poslovanje zdravstvenih izvajalcev

Vzpostavitev celovitega sistema za brezpapirno poslovanje in enostavno izmenjavo podatkov in dokumentov med izvajalci, pacienti in drugimi deležniki, vključenimi v proces zdravljenja pacientov.

Opis projekta

Namen vzpostavitve brezpapirnega poslovanja pri zdravstvenih izvajalcih je vzpostaviti celovit sistem, ki omogoča izvajalcem zdravstvenih storitev brezpapirno poslovanje. To bo omogočalo enostavno izmenjavo podatkov ter dokumentov med izvajalci, pacienti in ostalimi, ki so vključeni v proces zdravljenja pacientov preko Centralnega registra podatkov o pacientu.

V okviru projekta

  • se bo pripravil načrt in izdelal postopek prehoda na podlagi pregleda pravil za področje dolgoročne hrambe,
  • bo potekalo svetovanje izvajalcem za prehod na digitalno/brezpapirno poslovanje (procesi, pravila, pregled, pomoč),
  • bo razvit modul za brezpapirno poslovanje in nadgradnjo pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti z namenom vpeljave centralne rešitve,
  • bo izvedena nabava paketov certificirane strojne in programske opreme za pretvorbo v digitalno obliko.

Cilji in namen projekta

V okviru skupine projektov za vzpostavitev brezpapirnega poslovanja pri zdravstvenih izvajalcih bo potrebno vzpostaviti pravila priprave, posredovanja in hrambe zdravstvene dokumentacije, tako tiste, ki se bo hranila v okviru CRPP, kot tudi tiste, ki jo bodo hranili zdravstveni izvajalci sami.

Cilj projekta je (poleg priprave pravil in standardnih postopkov) vzpostaviti akreditirano centralno hrambo, ki bo omogočila zakonsko skladno hranjenje dokumentacije pacientov, in pripraviti podlage za zunanje izvajalce, ki jim bodo omogočile zakonsko skladno hraniti tudi ostalo dokumentacijo, ki ne bo centralizirana.

Z uvedbo brezpapirnega poslovanja bo poslovanje zdravstvenih izvajalcev okolju prijazno, učinkovito, enostavno, hkrati pa bo ustrezno hranjena dokumentacija omogočala centralen dostop vsem zdravstvenim izvajalcem, če jim bo to dovolil pacient pri njegovi nadaljnji obravnavi na poti k zdravju.

Pohitrili in poenostavili se bodo postopki posredovanja dokumentacije med zdravstvenimi izvajalci za potrebe zdravljenja pacientov, standardizirali se bodo postopki zapisov in dokumentiranja izvidov ter stanj pacienta, poenostavljena bo sledljivost dokumentacije in nenazadnje pot pacienta.

Z uvedbo centralnega sistema in posredovanjem dokumentacije v CRPP bo poskrbljeno za pomemben element brezpapirnega poslovanja: varno, ustrezno in zakonsko skladno hrambo dokumentacije.

Vrednost projekta in financiranje

Skupna vrednost projekta je 3.194.521,20 EUR z DDV. Projekt se financira iz evropskih sredstev v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, DDV se financira iz proračuna Republike Slovenije.

Projekt je del slovenskega Načrta za okrevanje in odpornost, ki se financira z evropskimi sredstvi. Projekt bo v celoti financiran iz evropskega Mehanizma za okrevanje in odpornost.