Skoči do osrednje vsebine

Zdravje na daljavo in telemedicina

Zdravje na daljavo in telemedicina pomenita zdravstveno oskrbo in mehanizme zagotavljanja storitev, kjer prejemnik in izvajalec administrativne ali zdravstvene storitve nista hkrati na istem mestu. V obeh primerih se uporablja informacijsko tehnologijo za izboljšanje oskrbe pacientov, zmanjšanje stroškov, hitrejšo izvedbo storitev, kar vodi v opolnomočenje pacientov.

Opis projekta

Izraza zdravje na daljavo in telemedicina se pogosto uporabljata izmenično, vendar sta pravzaprav dva različna pojma. Zdravje na daljavo pomeni takšno organizacijo zdravstvene oskrbe in mehanizmov zagotavljanja storitev, kjer prejemnik in izvajalec administrativne ali zdravstvene storitve nista hkrati na istem mestu. Telemedicina je v ožjem smislu posebna vrsta zdravstvene obravnave, ki se nanaša na zagotavljanje zdravstvene oskrbe konkretnega pacienta na daljavo, in med katero nastajajo in se obdelujejo zdravstveni podatki tega konkretnega pacienta. V obeh primerih se informacijska tehnologija uporablja za izboljšanje oskrbe pacientov, zmanjšanje stroškov, hitrejšo izvedbo storitev in vodi v opolnomočenje pacientov.

Cilji in namen projekta

Namen projekta je omogočiti:

  • večjo varnost in zanesljivost postavljanja diagnoz in spremljanje zdravstvene obravnave,
  • večjo varnost za pacienta,
  • učinkovitejše sisteme za spremljanje stikov in upravljanje odnosov s pacienti,
  • učinkovitejše administrativne sisteme in evidence za spremljanje osnovne zdravstvene dokumentacije s strani pacienta,
  • razbremenitev zdravstvenega kadra z rutinskimi deli,
  • prihranek časa in denarja za paciente in zdravstveni kader.

Projektni partnerji

Vodilni partner projekta

Ministrstvo za zdravje

Projektni partnerji 

  • Vsi izvajalci zdravstvene dejavnosti,
  • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
  • Nacionalni inštitut za javno zdravje in
  • drugi.

Vrednost projekta in financiranje

Skupna vrednost projekta je 13.140.559,00 EUR z DDV. Projekt se financira iz evropskih sredstev v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, DDV se financira iz proračuna Republike Slovenije.

Projekt je del slovenskega Načrta za okrevanje in odpornost, ki se financira z evropskimi sredstvi. Projekt bo v celoti financiran iz evropskega Mehanizma za okrevanje in odpornost.