Skoči do osrednje vsebine

Razvoj programov za duševno zdravje otrok, mladostnikov in mlajših odraslih

Vzpostavitev podpornih okolij za krepitev duševnega zdravja v družini, v vrtcih, šolah in s programi, ki preprečujejo razvoj duševnih motenj. Projekt bo izboljšal dostopnost, razpoložljivost, celovitost, medsebojno povezanost in kakovost storitev za duševno zdravje.

Opis projekta

Z izvedbo projekta se bodo vzpostavila podporna okolja za krepitev duševnega zdravja v družini, v vrtcih, šolah in programi, ki preprečujejo razvoj duševnih motenj. Projekt bo tako izboljšal dostopnost, razpoložljivost, celovitost, medsebojno povezanost in kakovost storitev za duševno zdravje.

Implementirali se bodo ukrepi za zajezitev posledic epidemije Covid-19, ki močno načenjajo duševno zdravje posameznikov in družbe v celoti, še zlasti pa duševno zdravje otrok, mladostnikov in mlajših odraslih. Ukrepi bodo prispevali h krepitvi duševnega zdravja, preventivi duševnih motenj, destigmatizaciji in krepitvi kompetenc zaposlenih v zdravstvu, vzgoji in izobraževanju, socialnem varstvu in v nevladnem sektorju.

Z izobraževanjem izobraževalcev za izvajanje preverjenih in učinkovitih programov promocije duševnega zdravja in preventive duševnih motenj ter destigmatizacije pri otrocih, mladostnikih in mladih odraslih bo izvedba projekta presegla zgolj področje zdravstva in bo pomembno prispevala k celovitejšemu medresornemu izvajanju ukrepov na področju duševnega zdravja in s tem h krepitvi duševnega zdravja populacije.

Cilji in namen projekta

Z naložbo Razvoj programov za duševno zdravje otrok, mladostnikov in mlajših odraslih želimo uresničiti naslednje cilje:

 • razvoj in nacionalna diseminacija programov promocije duševnega zdravja in preventive duševnih motenj ter destigmatizacija pri otrocih in mladostnikih;
 • nadgradnja kompetenc zaposlenih v zdravstvu, vzgoji in izobraževanju, socialnem varstvu in v nevladnem sektorju;
 • razširitev storitev za duševno zdravje v okviru rednega dela v zdravstvu, vzgoji in izobraževanju, socialnem varstvu in v nevladnem sektorju.

Z načrtovanimi aktivnostmi razvoja programov za duševno zdravje otrok, mladostnikov in mlajših odraslih bomo:

 • omogočili sistemsko izvajanje zgodnjih, dokazano učinkovitih intervencij v okviru primarnega zdravstvenega varstva za posebej ranljive skupine otrok in mladostnikov ter njihove starše,
 • zagotovili izvajanje strokovnih izobraževanj, usposabljanj ter strokovno podporo izvajalcem programov,
 • spodbudili vrednotenje programov za krepitev duševnega zdravja.

Pričakovani rezultati projekta

Projekt bo izboljšal dostopnost, razpoložljivost, celovitost, medsebojno povezanost in kakovost storitev za duševno zdravje. Izvedba projekta bo prispevala k celovitejšemu izvajanju ukrepov na področju duševnega zdravja. Projekt je razdeljen v 5 glavnih delovnih paketov:

 1. Krepitev starševskih veščin (izvedena izobraževanja in usposabljanja izvajalcev, strokovna gradiva…)
 2. Zgodnja prepoznava težav in preventivno delo z mladostniki (orodja za zgodnjo prepoznavo težav v duševnem zdravju, smernice/protokol za izvedbo presejanja, pilotni projekt presejanja v lokalnih okoljih …)
 3. Premagovanje anksioznosti (izvedena izobraževanja in usposabljanja izvajalcev)
 4. Obravnava nekemičnih zasvojenosti (izobraževanja in usposabljanja za izvajalce, priprava smernic za obravnavo …)
 5. Preventiva samomorilnega vedenja (presejalni in ocenjevalni postopki ter načini obravnave samomorilno ogroženih mladostnikov)

Vrednost in financiranje projekta

Skupna vrednost projekta je 2.988.840 EUR z DDV. Projekt se financira iz evropskih sredstev v okviru Načrta za okrevanje in odpornost v višini 2.500.000 EUR. DDV se financira iz proračuna Republike Slovenije v višini 488.840,00 EUR.

Projekt je del slovenskega Načrta za okrevanje in odpornost, ki se financira z evropskimi sredstvi. Projekt v vrednosti 2.988.840 evrov bo v celoti financiran iz evropskega Mehanizma za okrevanje in odpornost.