Skoči do osrednje vsebine

Prepoznava govora za zdravnike (osnovna zdravstvena dejavnost)

S projektom želimo zdravstvenim delavcem zagotoviti orodje za prepoznavo govora, ki bi jim omogočalo večjo učinkovitost pri zapisovanju zdravstvene dokumentacije.

Opis projekta

V okviru projekta želimo za zdravstvene delavce, kjer je to smiselno in bi zviševalo učinkovitost dela, zagotoviti orodje za prepoznavo govora, ki bi omogočalo večjo učinkovitost pri zapisovanju zdravstvene dokumentacije. Z zagotovitvijo skupnega (enotnega) orodja bomo zagotovili stroškovno učinkovitost.

Orodje bo prilagojeno za uporabo slovenskega jezika, ključna je njegova integracija v centralna orodja eZdravja (portal za zdravstvene delavce zVEM+). Orodje bo smiselno podpiral proces dela pri zdravstvenih izvajalcih, ki pa se bo z določenimi zakonskimi spremembami lahko v zaledju spremenil (ko bo npr. zadostoval izpis izvida samo v eKarton brez potrebe po hrambi lokalno). Umestitev in zahteve bodo do konca definirane po postavitvi arhitekture v okviru drugih projektih in ob upoštevanju sprememb zakonodaje na tem področju.

Cilji in namen projekta

Učinkovitejše delo pri zapisovanju zdravstvene dokumentacije, manjša administrativna obremenitev zdravstvenih delavcev.

Pričakovani rezultati projekta

Centralno orodje za prepoznavo govora, ki bo na zakonsko skladen način integrirano v informacijske sisteme zdravstvenih zavodov.

Vrednost projekta in financiranje

Skupna vrednost projekta je 6.448.453,00 EUR z DDV. Projekt se financira iz evropskih sredstev v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, DDV se financira iz proračuna Republike Slovenije.

Projekt je del slovenskega Načrta za okrevanje in odpornost, ki se financira z evropskimi sredstvi. Projekt bo v celoti financiran iz evropskega Mehanizma za okrevanje in odpornost.