Skoči do osrednje vsebine

Informacijski sistem za dispečerje

Projekt Informacijski sistem za dispečerje predstavlja vzpostavitev novega celovitega informacijskega sistema za potrebe Dispečerske službe zdravstva.

Opis projekta

Projekt predstavlja vzpostavitev novega celovitega informacijskega sistema za potrebe Dispečerske službe zdravstva, ki bo vseboval:

  • nov glavni dispečerski program z vsemi potrebnimi podpornimi moduli,
  • novo enovito aplikacijo za podporo delovanju izvajalcev zunajbolnišnične nujne medicinske pomoči,
  • novo enovito aplikacijo za podporo obvladovanju posebnih dogodkov (množine nesreče, epidemije, poplave…) na vseh ravneh delovanja sistema nujne medicinske pomoči ter
  • enovit sistem poročanja o delovanju sistema nujne medicinske pomoči.

Cilji in namen projekta

Z vzpostavitvijo celovitega informacijskega sistema za potrebe Dispečerske službe zdravstva bo zagotovljeno brezpapirno delovanje vseh procesov v sistemu nujne medicinske pomoči. Prav tako bo nemotena izmenjava vseh potrebnih podatkov med deležniki, vključenimi v delovanje sistema nujne medicinske pomoči. Zagotovljena bo transparentna in učinkovita uporaba vseh razpoložljivih virov sistema nujne medicinske pomoči tako pri izvajanju rednega dela, kot tudi pri obvladovanju posebnih dogodkov. Istočasno bo vzpostavljen enovit in samodejen sistem poročanja o delovanju sistema nujne medicinske pomoči. S tem bo na strani javnih zdravstvenih zavodov prišlo do zmanjšanja administrativnega dela z ukinitvijo podvajanja določenih administrativnih opravil, kar bo imelo pozitiven učinek na zmanjševanje delovnih obremenitev zaposlenih v nujni medicinski pomoči. Zagotovljeni bodo krajši intervencijski časi (npr. dostopni čas, čas intervencije …), upravljanje bo lažje, omogočena bo predpisana kakovosti delovanja sistema nujne medicinske pomoči.

Vrednost projekta in financiranje

Skupna vrednost projekta je 5.409.053,00 EUR z DDV. Projekt se financira iz evropskih sredstev v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, DDV se financira iz proračuna Republike Slovenije.

Projekt je del slovenskega Načrta za okrevanje in odpornost, ki se financira z evropskimi sredstvi. Projekt bo v celoti financiran iz evropskega Mehanizma za okrevanje in odpornost.