Skoči do osrednje vsebine

Certifikacija rešitev za uporabo eZdravja

Vzpostavljanje okolja in jasnega mehanizma certificiranja lokalnih rešitev za povezovanje s centralnimi gradniki eZdravja in evropskega zdravstvenega podatkovnega prostora.

Opis projekta

Projekt zajema popis in pripravo zahtev za certifikacijo rešitev eZdravja za nove module s pripravo dokumentacije za notranja pravila glede varnosti upravljanja z informacijami. Projekt vključuje tudi svetovanje in pomoč izvajalcem (bolnice in zdravstveni domovi) za prehod na nov sistem.

V okviru projekta se želi zagotoviti tudi protokol in okolje, katere zahteva zakonodaje s področja zdravstvenega podatkovnega prostora, ki prinaša novosti na tem področju. Ker se ta zakonodaja še sprejema, ni jasen obseg in predvideni način certifikacije, zato bo podrobnejša opredelitev možna šele kasneje, to je ob pripravi podrobnejšega projektnega načrta.

Cilji in namen projekta

S projektom dosegamo tri ključne cilje:

1. Zagotovitev jasnih zahtev za uporabo centralnih gradnikov eZdravja, ki bodo omogočali lažjo priključitev sistemov, kar bo omogočalo razvoj novih sodobnih rešitev na področju. To bo pomembno prispevalo k večji jasnosti izvajalcev zdravstvene dejavnosti, ki se odločajo in nabavljajo zdravstvene informacijske sisteme, kateri so na tem področju primerni za uporabo v slovenskem zdravstvu.

2. Zagotovitev večje kakovosti lokalnih sistemov in preko mehanizma certifikacije zagotovitev enotnega razumevanja funkcionalnih, tehničnih in varnostnih zahtev centralnih gradnikov.

3. S certifikacijo za evropski zdravstveni podatkovni prostor bodo lahko odprte nove priložnosti ponudnikov zdravstvenih informacijskih sistemov za prodor na trge Evropske unije.

Pričakovani rezultati projekta

Vzpostavljeno okolje in jasen mehanizem certificiranja lokalnih rešitev za povezovanje s centralnimi gradniki eZdravja in (v kolikor bo že jasen zakonodajni okvir) evropskega zdravstvenega podatkovnega prostora.

Vrednost projekta in financiranje

Skupna vrednost projekta je 447.410,60 EUR z DDV. Projekt se financira iz evropskih sredstev v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, DDV se financira iz proračuna Republike Slovenije.

Projekt je del slovenskega Načrta za okrevanje in odpornost, ki se financira z evropskimi sredstvi. Projekt bo v celoti financiran iz evropskega Mehanizma za okrevanje in odpornost.