Skoči do osrednje vsebine

Robotizirana priprava, shranjevanje in razdeljevanje zdravil

Gre za sistem lekarniškega robota, ki v bolnišničnih lekarnah namesto farmacevta in po njegovem naročilu izvede prenos zdravil v skladišče in iz njega. Z implementacijo robotiziranega sistema bomo razbremenili kader in povečali varnost, zanesljivost in učinkovitost zdravljenja.

Opis projekta

Robotizirana priprava, shranjevanje in razdeljevanje zdravil je sistem, v katerem je osrednji element lekarniški robot, ki se obnaša kot aktivna omara z zdravili. Namesto farmacevta in po njegovem naročilu izvede prenos zdravil, tako v skladišče z zdravili, kot tudi iz njega. Pri tem svoje delo opravi na urejen in učinkovit način. V prihodnosti se lahko ta sistem poveže z elektronskim terapevtskim listom pacienta, kar bi omogočalo izdajanje zdravil v bolnišničnih lekarnah na osebo in ne na oddelek.

Pogoji za delovanje robotiziranega sistema v bolnišničnih lekarnah vključujejo standarde za prostore in opremo, usposabljanje osebja in vzpostavljene procese za nadzor vodenja farmacevtskih procesov pri tovrstnem shranjevanju in izdajanju zdravil.

Projekt tako vsebuje:

 • sistem za shranjevanje zdravil,
 • sistem za razdeljevanje zdravil,
 • pri nekaterih še sistem za pripravo kemoterapije.

Projekt obsega:

 • nakup in namestitev robotiziranega sistema (robot in informacijska podpora),
 • usposabljanje lekarniškega osebja,
 • smiselno integracijo z drugimi sistemi.

Cilji in namen projekta

Namen projekta je, da bi z implementacijo robotskih sistemov v bolnišničnih lekarnah omogočili:

 • razbremenitev kadra z rutinskimi deli pri shranjevanju in izdaji zdravil in s tem poskrbeli, da bi se farmacevti lahko še bolj posvetili strokovnemu delu, delu z bolnikom, svetovanju in farmacevtski skrbi za pacienta,
 • večjo varnost za pacienta pri razdeljevanju zdravil,
 • večjo varnost in zanesljivost za farmacevte pri pripravi kemoterapije,
 • učinkovitejše sisteme za shranjevanje in razdeljevanje zdravil v bolnišnicah,
 • učinkovitejše sisteme in evidence za naročanje in porabo zdravil v bolnišnicah.

Projektni partnerji

Vodilni (nosilni) partner projekta

Ministrstvo za zdravje

Projektni partnerji

V projekt bodo vključeni tisti izvajalci zdravstvene dejavnosti (bolnišnice), pri katerih se bo izkazalo, da so robotski sistemi bolnišničnih lekarn stroškovno učinkoviti.

Vrednost projekta in financiranje

Skupna vrednost projekta je 14.458.159,00 EUR z DDV. Projekt se financira iz evropskih sredstev v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, DDV se financira iz proračuna Republike Slovenije.

Projekt je del slovenskega Načrta za okrevanje in odpornost, ki se financira z evropskimi sredstvi. Projekt bo v celoti financiran iz evropskega Mehanizma za okrevanje in odpornost.