Skoči do osrednje vsebine

Centralni PACS sistem (C-PACS)

Z uvedbo C-PACS želimo na nivoju države pridobiti centralno zbirko vsega slikovnega radiološkega materiala, ki bo, ne glede na ustanovo, v kateri se pacient zdravi, izvajalcem zdravstvene dejavnosti omogočala univerzalni dostop do radioloških preiskav znotraj zNET omrežja na varen način in s spoštovanjem pravic pacienta ter z ureditvijo ustreznega načina dostopa za pooblaščene osebe.

Opis projekta

Ne predvideva se vpeljava enotnega RIS sistema (večji izvajalci obdržijo svoje RIS in jih integrirajo s C-PACS).

V okviru projekta bo potrebno nasloviti naslednje izzive:

  • Vzpostavitev poenotenega šifranta radioloških preiskav,
  • vzpostavitev poenotenega identifikatorja pacientov in
  • vzpostavitev sistema za poenoteno ACC številko (angl. accession number) posamezne preiskave.

Cilji in namen projekta

  • C-PACS bi lahko ob uvedbi pregleda nad ponavljajočimi se preiskavami znatno zmanjšal količino sevanja, ki mu je izpostavljen pacient.
  • Dostop izvajalcev zdravstvene dejavnosti do vseh radioloških podatkov o pacientih (ne glede na lokacijo).
  • Zmanjšanje stroškov hrambe podatkov.
  • Izognemo se zamudnim postopkom potrjevanja preko obstoječega sistema Teleradiologije.
  • Izognemo se uvažanju in izvažanju preiskav iz/na fizične medije (CD, DVD, USB ključ).

Vrednost projekta in financiranje

Skupna vrednost projekta je 19.928.212,00 EUR z DDV. Projekt se financira iz evropskih sredstev v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, DDV se financira iz proračuna Republike Slovenije.

Projekt je del slovenskega Načrta za okrevanje in odpornost, ki se financira z evropskimi sredstvi. Projekt bo v celoti financiran iz evropskega Mehanizma za okrevanje in odpornost.