Skoči do osrednje vsebine

COVID19 - Ureditev negovalnega oddelka Splošne bolnišnice Murska Sobota

Namen operacije »COVID19 – Ureditev negovalnega oddelka Splošne bolnišnice Murska Sobota« je povečati zmogljivosti in zagotoviti njeno ustreznost za podaljšano bolnišnično zdravljenje oziroma neakutno bolnišnično obravnavo obstoječega in v prihodnosti naraščajočega števila bolnikov.

Cilji investicije

Cilji investicije so preprečiti s pomanjkanjem bolniških postelj za PBZ (podaljšano bolnišnično zdravljenje) oz. NO (Negovalni odsek) povezane slabše izide zdravljenj za bolnike in preprečiti s tem povečano povpraševanje po dolgotrajni oskrbi, združiti razdeljena delovišča zdravstvenega osebja ter slednjemu izboljšati delovne pogoje, ki so poslabšani zaradi razdeljenih enot Negovalnega oddelka.

Rezultati investicije

Predvideni rezultati investicije so bistveno povečana posteljna zmogljivost SB Murska Sobota za sprejem bolnikov v podaljšano bolnišnično zdravljenje in neakutno oskrbo, boljši pogoji in povečane možnosti za njihovo uspešno zdravljenje ter vzpostavitev ustreznih pogojev tudi za paliativno oskrbo ob zagotovitvi pogojev za zdravje in varnost pri delu zaposlenih, kar vse brez izvedbe te investicije ni mogoče. Investicijski projekt je izjemnega pomena za severovzhodno Slovenijo. Število bolnikov, ki potrebujejo negovalno oskrbo, se iz leta v leto povečuje, zato bi z investicijo omogočeno povečanje števila negovalnih postelj zadostilo potrebam v prihodnosti.

Lokacija investicije

Lokacija investicije je za negovalni oddelek obstoječa stavba stare ginekologije oz. porodnišnice Splošne bolnišnice Murska Sobota (rumena zvezdica na sliki), za objekt TVS pa nepozidano zemljišče parc. št. 525/1 severno od obstoječe stavbe kotlarne (rumen križec na sliki), ki se nahajajo v mestu Murska Sobota na naslovu Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota.

Lokacija investicije (Vir: Predinvesticijska zasnova za investicijo Ureditev Negovalnega oddelka SB Murska Sobota, str. 54)

Finančni prispevek

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 15 »React – EU - ESRR«, prednostne naložbe 15.1. »Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije covid-19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva«.

Skupni stroški operacije znašajo 8.988.260,00 EUR.

Skupni upravičeni stroški operacije znašajo 8.946.260,00 EUR.

Prispevek na programskem območju Celotna Slovenija znaša 5.900.000,00 EUR in sicer:
- podpora Evropske unije 5.015.000,00 EUR, 
- nacionalni javni prispevek iz državnega proračuna 885.000,00 EUR.

Javne objave