Skoči do osrednje vsebine

Elektronski temperaturno terapijski list

Elektronski temperaturno terapijski list je klinični informacijski sistem za spremljanje pacientovih življenjskih znakov.

Opis projekta

Elektronski temperaturno terapijski list je klinični informacijski sistem za spremljanje pacientovih življenjskih znakov (kot so temperatura, krvni pritisk in srčni utrip) in za spremljanje, izvajanje in nadziranje predpisovanja in dajanja zdravil.

Informacijska tehnologija zdravniku na pametni tablici namesto na papirnem kartonu omogoča vpogled v vse pomembne podatke za zdravljenje pacienta, takojšen in natančen vnos podatkov ter prinaša večjo varnost terapij in točnost zdravstvenih podatkov. Predpogoja za delovanje sistema sta:

1. upoštevanje slovenskih medicinskih smernic in pripadajočih šifrantov in

2. urejena politika informacijske varnosti v bolnišnici.

Projekt vsebuje dva sklopa: sistem za splošno bolnišnično obravnavo in sistem za izbrane enote intenzivne terapije ter obsega:

  • razvoj in namestitev informacijskega sistema za spremljanje vitalnih znakov in terapij v enotah akutne obravnave,
  • razvoj in namestitev informacijskega sistema za spremljanje vitalnih znakov in terapij v izbranih enotah intenzivne obravnave,
  • smiselna integracija z drugimi sistemi,
  • usposabljanje zdravstvenega in administrativnega osebja.

Cilji in namen projekta

Namen projekta je z implementacijo omogočiti:

  • učinkovitejše sisteme in evidence zdravstvenih obravnav, večjo varnost in kakovost temeljnih zdravstvenih procesov, večjo varnost za pacienta pri razdeljevanju zdravil in hitrih spremembah zdravnikovih navodil,
  • razbremenitev kadra z rutinskimi deli pri izdaji zdravil, spremljanju učinka in prilagajanju terapije, s čimer se lahko zdravstveno osebje še bolj posveti strokovnemu delu, svetovanju in skrbi za pacienta,
  • zdravstveni podatki so v realnem času na voljo ostalim zdravstvenim delavcem pri izvajalcu zdravstvene storitve, kar je pomembno pri selitvi pacienta iz intenzivnega na akutni oddelek,
  • hitrejše, učinkovitejše in manj stresne premike pacientov med kliničnimi oddelki in bolnišnicami, saj se podatki v elektronski obliki selijo z njim,
  • zdravstveni podatki so v realnem času shranjeni v centralni register pacientovih podatkov (CRPP).

Projektni partnerji

Vodilni (nosilni) partner projekta:

Ministrstvo za zdravje

Projektni partnerji:

Izvajalci zdravstvene dejavnosti na sekundarni in terciarni ravni in sicer javni zdravstveni zavodi, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, Nacionalni inštitut za javno zdravje in drugi.

Vrednost projekta in financiranje

Skupna vrednost projekta je 9.964.106,00 EUR z DDV. Projekt se financira iz evropskih sredstev v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, DDV se financira iz proračuna Republike Slovenije.

Projekt je del slovenskega Načrta za okrevanje in odpornost, ki se financira z evropskimi sredstvi. Projekt bo v celoti financiran iz evropskega Mehanizma za okrevanje in odpornost.