Skoči do osrednje vsebine

Podpora digitalni transformaciji zdravstva

Strategija digitalizacije slovenskega zdravstva daje pomen interdisciplinarnosti v bodočem organizacijskem modelu sistema e-zdravja v Sloveniji. Ta predvideva pridobivanje in ohranjanje potrebne delovne sile ter njen nenehen razvoj, dodatno usposabljanje in motiviranost strokovnjakov, ki koordinirajo projekte na področju digitalne transformacije zdravstva.

Opis projekta

Za projekt »Podpora digitalni transformaciji zdravstva« je pomembna ugotovitev iz strategije digitalizacije slovenskega zdravstva o pomembnosti interdisciplinarne delovne sile v bodočem organizacijskem modelu sistema e-zdravja v Sloveniji. Ta predvideva pridobivanje in ohranjanje potrebne delovne sile ter njen nenehen razvoj in usposabljanje, saj do nedavnega ni bilo poudarka na pridobivanju potrebnega znanja in izkušenj za reševanje vrzeli v talentih in potrebah po znanju, zaradi česar trenutno primanjkuje določenih profilov zaposlenih. Iz tega razloga je potrebno strokovnjake razviti ali pridobiti na trgu iz industrije ali potencialno iz tujine.

Z omogočanjem nakupa računalniške in druge opreme za učinkovitejšo delo bomo hkrati povečali učinkovitost in motivacijo strokovnjakov, ki koordinirajo projekte na področju digitalne transformacije zdravstva, ki bodo financirani s sredstvi Načrta za okrevanje in odpornost. Hkrati je potrebno zaradi medsebojne povezljivosti omenjenih projektov zagotoviti sredstva za njihovo ustrezno diseminacijo.

Ciljni in namen projekta

Namen investicijskega projekta »Stroški dela in svetovanja« je ustvariti dovolj veliko ekipo interdisciplinarnih strokovnjakov z ustreznim naborom veščin in kombiniranih znanj s področja informatike in zdravstva.

Posledično je cilj investicijskega projekta pridobiti in zadržati ter razviti in usposobiti interdisciplinarno delovno silo s področja informatike in zdravstva, ki ima orodja in znanja za učinkovito koordiniranje projektov digitalne transformacije zdravstva.

Nameni in cilji so s tem tehnično-tehnološko in ekonomsko zaokrožena celota, ki dosega cilje v okviru skupnega namena (in ciljev) celovitega projekta »Digitalna preobrazba zdravstva«.

Pričakovani rezultati projekta

Rezultat projekta bo ekipa interdisciplinarnih strokovnjakov z ustreznim naborom veščin in kombiniranih znanj s področja informatike in zdravstva, ki bo sposobna učinkovito koordinirati in diseminirati projekte digitalne transformacije zdravstva, financirane s sredstvi Načrta za okrevanje in odpornost.

Vrednost projekta in financiranje

Skupna vrednost projekta je 2.513.600,00 EUR z DDV. Projekt se financira iz evropskih sredstev v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, DDV se financira iz proračuna Republike Slovenije.

Projekt je del slovenskega Načrta za okrevanje in odpornost, ki se financira z evropskimi sredstvi. Projekt bo v celoti financiran iz evropskega Mehanizma za okrevanje in odpornost.