Skoči do osrednje vsebine

eKarton in enotni administrativni podatkovni model

V okviru projekta se bo sočasno s prenovo zakonodaje in sistematičnim pristopom razširil nabor podatkov, ki so o posameznem pacientu na voljo v Centralnem registru podatkov o pacientih. Zagotovil se bo večji delež strukturiranih podatkov in njihov prikaz na način, ki omogoča enostaven in hiter pregled nad njimi za različne potrebe (pametno iskanje, grafični prikazi, ...).

Opis projekta

V okviru projekta se bo vzpostavila infrastruktura in predpogoji za potrebe vzpostavitev podatkovnega skladišča v anonimizirani / psevdonimizirani obliki, kar bo omogočalo sekundarno uporabo na način, ki bo skladen s predvidoma prihajajočo sekundarno zakonodajo. Vsak izvajalec zdravstvene dejavnosti (tudi zasebnik) bo dolžan sproti zagotavljati nabor podatkov v dogovorjeni obliki pri vsaki zdravstveni storitvi, kjer je podatek potrebno zabeležiti. Pacienti bodo imeli celoten nabor podatkov elektronsko dostopen preko portala in mobilne aplikacije zVEM. Projekt predstavlja enega temeljnih projektov NOO v okviru Digitalne transformacije in bo kot tak predstavljal osrednjo in povezovalno točko in referenco za medsebojno usklajenost z ostalimi projekti (podatkovni modeli, razviti v okvir eTTL, v okviru Zdravja na daljavo, preko obračuna povezanost z C-ERP, brezšivna povezava s C-PACS …)

Ciljni in namen projekta

Namen projekta je zagotoviti širši nabor zdravstvene dokumentacije, bolj strukturirano zdravstveno dokumentacijo in lažje dostopno zdravstveno dokumentacijo. Ključno bo uvajanje zahtev po kakovosti podatkov ob hkratni obvezi posredovanja in vpisa podatkov

S tem bo omogočeno lažje prehajanje pacienta med izvajalci zdravstvene dejavnosti zaradi bolj učinkovitega in celovitega vpogleda v zdravstveno stanje pacienta za zdravstvene delavce.

Omogočena bo tudi sekundarna raba podatkov skladno s prihajajočimi zahtevami evropske zakonodaje.

Pričakovani rezultati projekta

  • Razvit podatkovni model za skladno s strategijo digitalizacije zdravstva prioritetnimi področji zdravstvene dokumentacije in z zdravstveno obravnavo povezane dokumentacije, hkrati pa tudi na področjih, ki jih bo za čezmejno izmenjavo določala prihajajoča evropska direktiva.
  • Mehanizem zagotavljanja in ažuriranja nacionalnih šifrantov in klasifikacij, ki se uporabljajo v zdravstvu (tudi na način prevzemanja podatkov iz zunanjih virov, kjer se dogajajo ažuriranja).
  • Nadgrajeni lokalni sistemi v zdravstvu z zagotavljanjem dogovorjene oblike podatkov v predpisanem roku.
  • Vzpostavljena infrastruktura, ki bo zagotavljala eno mesto in sprotno osveževanje pacientovih demografskih podatkov (naslovi, kontaktni podatki, podatki o izbranih zdravnikih, o timih, ki ga obravnavajo ...), pri tem je ključna povezava z izdelki v okviru projekta Zdravje na daljavo.
  • Vzpostavljen sistem zagotavljanja ažurnih podatkov o organizacijskih timih zdravstvenih delavcev v Republiki Sloveniji (timi osebnih zdravnikov, timi na specialistični ravni, timi patronažnih sester, šolskih zdravnikov).
  • Vzpostavljeno podatkovno skladišče podatkov v CRPP za potrebe sekundarne rabe (povezava z drugimi projekti izven NOO, ki se izvajajo na tem področju, ključna je usklajenost z njimi)

Vrednost projekta in financiranje

Skupna vrednost projekta je 8.274.406,00 EUR z DDV. Projekt se financira iz evropskih sredstev v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, DDV se financira iz proračuna Republike Slovenije.

Projekt je del slovenskega Načrta za okrevanje in odpornost, ki se financira z evropskimi sredstvi. Projekt bo v celoti financiran iz evropskega Mehanizma za okrevanje in odpornost.