Skoči do osrednje vsebine

Nabava dodatne opreme za digitalno transformacijo pri izvajalcih

Zagotavljanje enotne in dostopne informacijske podpore z nadgradnjami in prilagoditvami lokalnih informacijskih sistemov

Opis projekta

Čeprav je osrednje vodilo digitalne transformacije zdravstva zagotovitev enotne informacijske podpore, dostopne od kjerkoli, bo tudi ta arhitektura zahtevala določene nadgradnje in prilagoditev v lokalnih sistemih (npr. zagotovitev zmogljivega in varnega brezžičnega omrežja znotraj ustanov, zmogljive komunikacijske infrastrukture, strojne opreme za delovanje v »offline« načinu v primeru izpada delovanja centralnih gradnikov).

Zaradi zagotavljanja kompatibilnosti, enotnih kriterijev in preprečevanja podvajanja nabav se želi zahteve, izhajajoč iz drugih projektov, nasloviti v enotnem projektu. Glede na to, da bodo tehnološke zahteve za posamezne izvajalce znane pred implementacijo rezultatov drugih projektov, hkrati pa se minimalne zahteve in tehnične zahteve za opremo na tem področju s časom znatno spreminjajo, bo podrobnejšo specifikacijo možno zagotoviti kasneje ob znani izbiri sistemov v drugih projektih.

Cilji in namen projekta

Podporna vloga digitalni transformaciji zdravstva z zagotavljanjem ustrezne nadgradnje in prilagoditve lokalnih sistemov.

Pričakovani rezultati projekta

Pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti zagotovljena ustrezna infrastrukturna opremljenost za delovanje centralnih gradnikov in rešitev eZdravja.

Vrednost projekta in financiranje

Skupna vrednost projekta je 2.920.021,20 EUR z DDV. Projekt se financira iz evropskih sredstev v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, DDV se financira iz proračuna Republike Slovenije.

Projekt je del slovenskega Načrta za okrevanje in odpornost, ki se financira z evropskimi sredstvi. Projekt bo v celoti financiran iz evropskega Mehanizma za okrevanje in odpornost.