Skoči do osrednje vsebine

Vpeljava centralnega ERP sistema v slovenske bolnišnice

Poenotenje sistemov poslovanja, načrtovanja in upravljanja z viri na področju zdravstva.

Opis projekta

Upravljavci poslovanja podjetij, med katere umeščamo tudi javne zavode iz področja zdravstva, potrebujejo ažurne in popolne informacije, s pomočjo katerih se pri svojem delu odločajo na dnevni, mesečni ali letni ravni. Zajem, zbiranje in urejanje podatkov predstavlja enega glavnih izzivov na tem področju, predvsem zaradi razpršenosti podatkov po različnih službah, enotah in sistemih znotraj JZZ.

Slovenske bolnišnice v lasti države v tem trenutku uporabljajo različne ERP (Enterprise Resource Planning) sisteme. Gre za sisteme, ki nudijo načrtovanje in upravljanje z viri v podjetju (človeški materialni, storitveni). Sistemov ki to omogočajo je veliko, vsak ima svoje posebnosti, upravljavca, vzdrževalca itd. Ključna težava, ki smo ji priča, je zajem in uporaba obstoječih in vedno novo nastalih podatkov v realnem času, ki so potrebni poleg samega poslovanja bolnišnic tudi za izvedbo analiz, poročil ter s tem strategij na področju upravljanja in poslovanja teh javnih zavodov na lokalnem nivoju ter na nivoju ustanovitelja - države.

Faze projekta:

  • Objava razpisa – 15. 7. 2023
  • Izbira izvajalca, pričetek analize bolnišnic – 1.9. 2023
  • Objava razpisa za vpeljevalca C-ERP sistema – 1.4. 2024
  • Razvoj C-ERP, razvoj spletnih vmesnikov (API) za lokalne ERP – 1. 1. 2024
  • Testiranje funkcionalnosti C-ERP, razvoj spletnih vmesnikov za lokalne ERP-je – 1. 7. 2024
  • Uporaba C-ERP funkcionalnosti s strani bolnišnic, testiranje spletnih vmesnikov – 1. 1. 2025
  • Uporaba C-ERP funkcionalnosti, uporaba spletnih vmesnikov – 1. 7. 2025
  • Produkcija (C-ERP + spletni vmesniki) – 31. 12. 2026

Cilji in namen projekta

Z namenom dostopa do celovitih in popolnih informacij nepretrgoma in na enem mestu, z usmeritvijo v varno hrambo podatkov, vpeljujemo rešitev na področju poslovanja - centralni ERP sistem (C-ERP).

Gre za poslovni sistem, ki bo na enem mestu ponujal in hranil informacije o poslovanju vseh javnih bolnišnic (npr. kadri, finance, nabava, skladišča, osnovna sredstva itd.). Podatki bodo na voljo posamezni bolnišnici, prav tako pa tudi ustanovitelju, državi. S tem bo delo s podatki varnejše, dostop enostavnejši, vzdrževanje centralno.

C-ERP bo omogočal analize, strategije in poročila nad celotno zbirko podatkov vseh bolnišnic hkrati ali posamezno, regijsko, vsebinsko itd. Za uspešno izvedbo projekta je potrebno sodelovanje ključnih finančnih kadrov znotraj bolnišnic, sodelujočih na projektu znotraj Ministrstva za zdravje in izvajalcev oziroma ponudnikov storitve.

Pričakovani rezultati projekta

Implementacija centralnega ERP sistema v slovenske javne bolnišnice. Pridobivanje podatkov bo možno na dva načina:

  • neposredno v centralni ERP sistem,
  • s pomočjo spletnih vmesnikov – pridobitev podatkov iz lokalnih ERP sistemov.

Vrednost projekta in financiranje

Skupna vrednost projekta je 10.622.906,00 EUR z DDV. Projekt se financira iz evropskih sredstev v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, DDV se financira iz proračuna Republike Slovenije.

Projekt je del slovenskega Načrta za okrevanje in odpornost, ki se financira z evropskimi sredstvi. Projekt bo v celoti financiran iz evropskega Mehanizma za okrevanje in odpornost.