Skoči do osrednje vsebine

Registracija v aplikacijo TRACES NT za vstop pošiljk živali in blaga

Spletna aplikacija TRACES New Technology (TNT) je nov sistem Evropske unije za prijavo, nadzor in potrjevanje uvoznih pošiljk rastlin, rastlinskih proizvodov in drugega rastlinskega nadzorovanega blaga, živali in proizvodov živalskega izvora ter živil neživalskega izvora, ki so predmet dodatnih zahtev ali omejitev pri uvozu.

V Sloveniji se za rastlinsko blago ter za uvoz živali in živalskih proizvodov aplikacija TNT obvezno uporablja od 14. decembra 2019 dalje.

Dostop do aplikacije lahko zahtevajo vsi nosilci dejavnosti uvoza oziroma njihovi zastopniki, ki so odgovorni za pošiljke (oseba, odgovorna za pošiljko). Glede na področje uporabe (npr. varna hrana, varstvo rastlin, zdravstvena pravila za žive živali in proizvode živalskega izvora itd.) so v aplikaciji postopki za izpolnjevanje skupnega zdravstvenega vstopnega dokumenta (CHED) ustrezno vezani na posamezno področje (modul).

Prijava v sistem

Za dostop do aplikacije si mora uporabnik najprej urediti uporabniški profil EU Login, ki ga pridobi na povezavi EU Login. Za prijavo je potrebno izpolniti nekatere osebne podatke (ime in priimek uporabnika, elektronsko pošto uporabnika), izbrati jezik za pošiljanje elektronskih obvestil, iz sličice prepisati kodo, obkljukati izjavo o  varstvu podatkov in potrditi gumb Nov račun. Na e-naslov, ki ga je uporabnik navedel, prejme avtomatsko obvestilo s povezavo do kreiranja gesla. Ko geslo kreira, se vzpostavi uporabniški račun, s katerim se uporabnik prijavi v sistem TNT (glej podrobnejše navodilo).

Po prijavi v TNT uporabnik zaprosi za uporabniški profil kot nosilec dejavnosti uvoza (importer). Prek iskalnika poišče nosilca dejavnosti, kateremu pripada, in potrdi gumb Zahteva za dovoljenje. Oseba z administratorskimi pravicami znotraj njegovega podjetja mu mora zahtevo odobriti, če je do nje upravičen, pri čemer se uporabniški profil poveže z nosilcem dejavnosti (glej podrobnejša navodila zgoraj).

Obrazci, navodila in dostop do sistema

Obrazci za potrditev pregleda, ki jih ob najavi pošiljke (Del I: Opis pošiljke) izpolni uvoznik oziroma njegov zastopnik in se nahajajo v aplikaciji TNT:

 • CHED-PP za rastline, rastlinske proizvode in drugo nadzorovano blago po fitosanitarnih predpisih,
 • CHED-D za živila in krmo rastlinskega oziroma neživalskega izvora, ki je pod poostrenim ali nujnim nadzorom ob uvozu,
 • CHED-A za žive živali,
 • CHED-P za živila in druge proizvode živalskega izvora (krma, zarodni material, ŽSP).

Pomoč pri izpolnjevanju obrazcev za uvoznike in inšpektorje:

 • CHED-PP najava v fitosanitarni pregled ob uvozu rastlin in rastlinskih proizvodov,
 • CHED-D najava v inšpekcijski pregled varne hrane neživalskega izvora,
 • CHED-A najava za veterinarski pregled pred vstopom živali,
 • CHED-P najava za pregled pred vstopom proizvodov živalskega izvora v EU.
 • EU spletna pomoč
 • uvoz lesa FLEGT
 • preskusno okolje in učno okolje

Zakonodaja