GOV.SI

Tematska poročila Inšpektorata za javni sektor

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Predstavljajo prikaz bistvenih ugotovitev nadzorov, ki imajo določeno skupno tematiko. Gre za opravljene inšpekcijske nadzore, ki so bili izvedeni kot sistemski nadzori na podlagi letnih načrtov dela inšpektorata ali pa na osnovi prejetih pobud pri večjem številu inšpekcijskih zavezancev.

Namen objave tematskih poročil je preventivne narave, saj z njimi želimo opozoriti na pogostejše nepravilnosti pri izvajanju predpisov in vplivati na to, da drugi inšpekcijski zavezanci tovrstnih napak ne bi ponavljali.

Tematskim poročilom je dodanih tudi nekaj primerov anonimiziranih zapisnikov, iz katerih so ugotovljene nepravilnosti podrobneje razvidne.

Inšpekcijski nadzor v javnem sektroju