Skoči do osrednje vsebine

Projekt se nanaša na ukrepe za »odstranjevanje ozkih grl, izboljšanje interoperabilnosti železnic, premostitev manjkajočih povezav in zlasti izboljšanje čezmejnih povezav«. Prijavljene naložbe so razdeljene na pomorski dostop do pristanišča ter na železniški in cestni dostop.

V okviru projekta bo pripravljena projektna in investicijska dokumentacija za izgradnjo novih priveznih mest, podaljševanje pomolov, poglabljanje morskega dna v pristaniških bazenih, gradnjo ali podaljševanje železniških tirov ter gradnjo cestnih dostopov do železniškega sistema v pristanišču. Stopnja sofinanciranja je v višini do 50 %. Za ostala sredstva bo poskrbela Luke Koper, d. d. sama. Luka Koper sodeluje z Upravo pristaniškega sistema osrednje-severnega Jadranskega morja – pristaniščem Ravena (vodilni partner), Upravo pristaniškega sistema Severnega Jadrana – pristaniščem Benetke in Upravo pristaniškega sistema vzhodnega Jadrana – pristaniščem Trst.