Skoči do osrednje vsebine

Izgradnja druge cevi avtocestnega predora Karavanke na čezmejnem odseku Slovenija-Avstrija

V sklopu projekta je predvidena dograditev avtocestnega predora Karavanke, ki povezuje avtocesto A2 Karavanke–Obrežje v Republiki Sloveniji z avtocesto A11 Beljak–Karavanke v Republiki Avstriji. Projekt sta s skupno prijavo prijavila Avstrija in Slovenija. Koordinator projekta je Republika Avstrija.

V predoru na slovenski strani do meje bo izveden izkop druge cevi v dolžini 3.446 m podzemne gradnje in 100 m galerije. V slovenskem delu predora bo zgrajeno deset prečnikov za pešce oziroma prečnikov za intervencijska vozila v primeru nesreče ali požara v predoru ter dva prezračevalna prečnika v zgornjem delu predorske cevi. Zgrajene bodo tudi štiri odstavne niše, vsaka dolžine 112,50 m. V okviru predora bodo izvedeni tudi novo podzemno zajetje karavanške vode ter dve odvodni cevi iz vodnega zajetja do vodovodnega jaška na južnem portalnem območju. Predor bo opremljen s sodobno elektro-strojno opremo. V okviru projekt bodo zgrajeni most M1 na avtocesti čez Savo Dolinko, nadomestni most M2 na lokalni cesti čez Savo Dolinko, začasni most M3 na dovozni cesti do avtocestne baze Hrušica čez Savo Dolinko, 2 podporna zidova in 1 oporni zid. Z meddržavno pogodbo je določeno, da ta predor tehnično nadzirata in upravljata obe državi, Slovenija in Avstrija.