Skoči do osrednje vsebine

Izgradnja drugega tira železniške povezave Divača–Koper

Trenutna enotirna proga na železniškem odseku Divača – Koper ne izpolnjuje sodobnih transportnih zahtev in zaradi omejenih prepustnih zmogljivosti predstavlja ozko grlo v slovenskem in vseevropskem jedrnem železniškem omrežju TEN-T.

Namen projekta je zagotoviti sodobno železniško povezavo, ki je strateškega pomena za razvoj železniške infrastrukture v državi in sodi med prednostne projekte evropskega TEN omrežja. Strateški pomen nove proge se kaže v mednarodnem tovornem prometu, kar izhaja iz vloge Luke Koper pri povezovanju zalednega slovenskega in evropskega gospodarstva s prekomorskimi državami.
 
Projekt obsega gradnjo enotirne progo za kategorijo D4 skupne dolžine 27,1 km. Nova enotirna proga, ki bo skladna z zahtevami TEN-T, bo vključevala 8 predorov, 2 viadukta in 2 premostitvena objekta. Proga bo omogočala hitrosti do 160 km/h in bo elektrificirana z enosmernim sistemom napetosti 3 kV in opremljena s sodobnimi signalno varnostnimi napravami in telekomunikacijsko opremo. Proga se bo skupaj z obstoječo progo na začetku trase priključila na postajo Divača oziroma na cepišče Bivje neposredno pred postajo Koper-tovorna na koncu trase.
 
Z izgradnjo drugega tira se bo povečala prepustna zmogljivost železniške proge med Divačo in Koprom z 91 vlakov/dan na 231 vlakov/dan oz. se bo povečala prevozna zmogljivost z današnjih 14 neto ton na 43 neto ton.