Skoči do osrednje vsebine

Projektni svet za civilni nadzor nad izvajanjem projekta izgradnje drugega tira železniške proge Divača - Koper

Vlada projektni svet obvešča o podatkih in dokumentacijo, ki se nanaša na izvajanje projekta drugi tir. Člani nato oblikujejo mnenja in stališča ter z njimi seznanjajo vlado. 

Vlada je Projektni svet za civilni nadzor nad izvajanjem projekta drugega tira železniške proge Divača–Koper ustanovila 10. maja 2018.

Projektni svet je imenovan do zaključka izgradnje drugega tira in bo prispeval k še večji transparentnosti projekta. Člani sveta bodo seznanjeni s podatki in dokumentacijo, ki se nanašajo na izvajanje projekta drugi tir. Po obravnavi bodo oblikovali mnenja in stališča ter z njimi seznanili vlado, dvakrat letno pa bodo za vlado pripravili še mnenje o izvajanju projekta. Vsak član bo imel pravico do ločenega mnenja.

Člane civilne družbe je izbrala medresorska strokovna komisija, sestavljena iz predstavnikov Komisije za preprečevanje korupcije, Ministrstva za finance in Ministrstva za infrastrukturo.

Administrativno-tehnične naloge za projektni svet opravlja Ministrstvo za infrastrukturo, ki zagotavlja tudi prostorske in druge pogoje za njegovo delo. Člani projektnega sveta niso upravičeni zahtevati povračila prevoznih stroškov, sejnin ali drugih stroškov.

Člani sveta

  • Jadran Bajec (predsednik sveta),
  • mag. Gregor Ficko,
  • mag. Anton Hojnik,
  • dr. Damir Josipovič,
  • mag. Damijan Kreslin,
  • mag. Emil Milan Pintar,
  • Alenka Triplat,
  • dr. Samo Zupančič,
  • Aleš Mihelič, državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo.

Poročila