Skoči do osrednje vsebine

Projektni svet za civilni nadzor nad izvajanjem projekta izgradnje drugega tira železniške proge Divača - Koper

Vlada projektni svet obvešča o podatkih in dokumentacijo, ki se nanaša na izvajanje projekta drugi tir. Člani nato oblikujejo mnenja in stališča ter z njimi seznanjajo vlado. 

Vlada je Projektni svet za civilni nadzor nad izvajanjem projekta drugega tira železniške proge Divača–Koper ustanovila 10. maja 2018.

Projektni svet je imenovan do zaključka izgradnje drugega tira in bo prispeval k še večji transparentnosti projekta. Člani sveta bodo seznanjeni s podatki in dokumentacijo, ki se nanašajo na izvajanje projekta drugi tir. Po obravnavi bodo oblikovali mnenja in stališča ter z njimi seznanili vlado, dvakrat letno pa bodo za vlado pripravili še mnenje o izvajanju projekta. Vsak član bo imel pravico do ločenega mnenja.

Člane civilne družbe je izbrala medresorska strokovna komisija, sestavljena iz predstavnikov Komisije za preprečevanje korupcije, Ministrstva za finance in Ministrstva za infrastrukturo.

Administrativno-tehnične naloge za projektni svet opravlja Ministrstvo za infrastrukturo, ki zagotavlja tudi prostorske in druge pogoje za njegovo delo.

Člani sveta

Jadran Bajec, predsednik sveta
Alenka Triplat, članica
mag. Emil Milan Pintar, član
dr. Damir Josipovič, član
dr. Damijan Kreslin, član
mag. Dimitrij Černic, član
Monika Pintar Mesarič, članica
Darjo Kocjančič, član
Andreja Odar, članica

Poročila