Skoči do osrednje vsebine

Projektni svet za civilni nadzor opozarja, da pri gradnji drugega tira ni več časovnih rezerv

Jadran Bajec in Emil Milan Pintar, predsednik in podpredsednik Projektnega sveta za civilni nadzor nad izgradnjo drugega tira (PSCN) sta na novinarski konferenci predstavila mnenja in ocene PSCN o stanju projekta.

Po mnenju PSCN projekt zamuja 6 mesecev, kar pomeni, da ni več nobenih časovnih rezerv. Vsaka nadaljnja zamuda pomeni, da je ogrožen časovni rok gradnje, ki je določen s koncem leta 2025.

Bajec je ob tem navedel nekatere ocene PSCN:

  • Glede državnega prostorskega načrta (DPN) za tki. polno dvotirnost potekajo stvari prepočasi in predrago. Rok za umestitev je 2023, kar je predolgo, cena izdelave DPN pa 5, 5 milijona evrov, kar je po mnenju PSCN odločno preveč. Časa za pripravo DPN je bilo doslej dovolj, v večini pa je dopolnitev DPN pravzaprav formalna, zato ne čas ne strošek nista upravičena.
  • Glede finančne konstrukcije je Bajec opozoril, da še ni podpisana pogodba z Evropsko investicijsko banko in tudi ne s skladom za kohezijo za nepovratna sredstva, kot pozitivno pa je omenil dejstvo, da je 2TDK ravno danes podpisal pogodbo za prvo posojilo s strani komercialne banke.
  • Glede prenosa investitorstva na Slovenske železnice ocenjujejo, da to lahko pomeni nov časovni odmik, pri čemer PSCN ni seznanjen s cilj in pričakovanji, kaj naj bi ta prenos prinesel.
  • Projekt je v fazi, ko morajo biti vsi državni uradnik in vsi deležniki izjemno pazljivi, hitro in odločni pri izvajanju dolžnosti, ki jih imajo, je poudaril Bajec.
  • Emil Milan Pintar je spomnil, da je PSCN letos februarja sprejel 3. Poročilo, ki lahko novi vladi služi kot primopredajno poročilo, na katerega se lahko nasloni, ko ocenjuje projekt drugi tir.
  • Po Pintarjevih besedah je bil projekt v zadnjih desetih letih mizerno voden in upravljan, kar vpliva tudi na sedanji potek projekta.
  • Pintar ocenjuje, da je Investicijski program v številnih vprašanjih nedorečen in prenapihnjen, pri čemer je omenil manipuliranje z izkopanim materialom ter vodenje in nadzor projekta. Pri izkopanem materialu gre za 50 milijonov evrov predvidenih odhodkov, prihodkov iz tega naslova pa ni, je opozoril Pintar.
  • Po mnenju Pintarja družba 2TDK angažira izjemno velik obseg zunanjih strokovnjakov (outsorcing), kar je finančno neupravičeno. To je bilo razumljivo, ko je bila družba kadrovsko šibka, zdaj, ko se je okrepila, pa to ni več upravičeno. Upravljanje projekta se je z okrepitvijo 2TDK bistveno izboljšalo, zato ni vreč potrebe pa tolikšnem angažiranju zunanjih strokovnjakov, je dejal Pintar.
  • Ob koncu je Pintar omenil še slab odnos do informiranja civilne družbe o stanju projekta, zato v PSCN predlagajo, da naj družba 2TDK 3x letno poroča o poteku projekta, 1 x letno pa organizira dogodek, kjer bi celovito predstavili rezultate svojega dela. Kot je dejal, je nova vlada ta predlog ocenila pozitivno in ga podprla.