Skoči do osrednje vsebine

Izjava PSCN o poteku gradnje drugega tira

Projektni svet za civilni nadzor na gradnjo drugega tira je sprejel izjavo v zvezi z deli na viaduktu Glinščica.

Člani PSCN smo si v četrtek, 22. aprila, ogledali dela na viaduktu Glinščica. Potrdilo se je, kar smo že večkrat opozorili. Tam z vsake strani do doline Glinščica prihajata po dva vzporedna predora, viadukt pa se gradi samo za povezavo enega, desnega tira (»Glinščica 1«). Do tega je prišlo, ker MZI in DRSI nista pravočasno zagotovila vseh ustreznih dovoljenj in korigirala projektne naloge, določene v IP, čeprav je vlada s sklepom o dvotirnosti projekta 2TDK to zahtevala že leta 2017. Prav tako pa je bilo to s strani politike, ko sta se pripravljala referenduma o tem projektu, večkrat izrecno poudarjeno, da bo železniška povezava Divača – Koper (torej projekt 2TDK) grajena kot dvotirna. Ker to ni bilo storjeno, v sedanjih pogodbah o gradnji dostopnih cest in graditvi viadukta Glinščica (dejansko se gradi samo Glinščica 1) povezava drugega tira (Glinščica 2) ni zajeta.

Ocenjujemo, da bo to imelo številne negativne posledice: najprej bo ponovno odpiranje gradbišča »Glinščica 2« mnogo dražje, kot bi bilo ob sedanji gradnji (vsaj za 30 mio evrov), saj so na sedanjem gradbišču vsi stroji, oprema in elektrika. Opozoriti moramo tudi na občutljivi in zaščiteni (!) habitat, ki bo tako dvakrat izpostavljen vsem negativnim posledicam gradnje. Tak pristop pa vodi tudi v povečevanje že nastalih zamud (vse do leta 2033) in uporabe sedanje rizične stare železniške povezave s Koprom. Verjetno pa bo ob graditvi Glinščice 2 treba odstraniti tudi nekatere ojačitve terena, ki se danes delajo na lokaciji viadukta za potrebe Glinščica 1. Predvsem pa bodo dela na viaduktu Glinščica 2 otežena in nevarna zaradi predvidenega tekočega železniškega prometa po prvi progi. V PSCN zato ponovno poudarjamo, da je tak pristop k izvajanju projekta neracionalen, negospodaren in škodljiv, ravnanje MZI in DRSI pa nesprejemljivo.

Zato pozivamo vlado, da takoj zagotovi izvajanje celotnega projekta Glinščica (1 in 2) in s tem omogoči tekoče nadaljevanje gradnje tudi drugega viadukta, saj je sedanji načrt negospodaren, preveč obremenjujoč za okolje in vsebuje velika tveganja.

 

Za PSCN

Predsednik Jadran Bajec

V Ljubljani, 7. maja 2021