Skoči do osrednje vsebine

Izdelava projektne dokumentacije navezovalne ceste 3. razvojne osi – Južna obvoznica Slovenj Gradec

Ministrstvo za infrastrukturo je s strani Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko prejelo odločitev o podpori za projekt izdelave projektne dokumentacije navezovalne ceste 3. razvojne osi – Južna obvoznica Slovenj Gradec, katerega investicijska vrednost znaša 0,83 milijonov evrov in bo v višini 0,59 milijonov evrov sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Operacija je bila kot projektni predlog predhodno potrjena v okviru Dopolnitve št. 1 k Dogovoru za razvoj regij Koroške regije v juliju 2018.

Cilji razvoja prometne infrastrukture v Republiki Sloveniji prispevajo k vzpostavitvi enotnega evropskega prometnega prostora in za prometno omrežje zagotavljajo kohezijo, učinkovitost, trajnost in povečanje koristi za njegove uporabnike. Eden izmed ukrepov OP EKP 2014 – 2020 je tudi vlaganje sredstev v pripravo izvedbene projektne dokumentacije za posamezne odseke na različnih delih 3. razvojne osi.

Z namenom krepitve regionalnih razvojnih potencialov in ohranjanja delovnih mest se želi s projektom Južna obvoznica Slovenj Gradec, ki predstavlja navezovalno cesto na 3. razvojni osi, zagotoviti boljšo dostopnost do obstoječega TEN-T omrežja, izboljšati dostopnost ljudi in razvoj gospodarstva v regiji ter ima velik pomen za razvoj regije, tako z demografskega, kot tudi gospodarskega in okoljskega vidika.