Skoči do osrednje vsebine

Cilj projekta je strateško pomembna nadgradnja cestne infrastrukture v Sloveniji.
Za projekt v vrednosti 13,9 milijona evrov bo Instrument za povezovanje Evrope prispeval slabih 7 milijonov evrov.

Avtocesta A1 od Šentilja do Kopra je pomembna pot med vzhodno in zahodno Evropo, ki bo kljub izgradnja dodatnega železniškega tira med Divačo in Koprom bo prevzela več kot 40 % tovornega prometa. Cilj projekta SIRIUS je ohraniti ustrezno TEN-T omrežje brez ozkih grl in zagotoviti cestno infrastrukturo, ki omogoča izvajanje vojaških transportov, predvidenih s standardi dvojne rabe, brez dodatnih posegov na infrastrukturo. 

Projekt SIRIUS obsega zamenjavo viadukta Devina VA0065, rekonstrukcijo viadukta Devina VA036 in zamenjava mostov čez reko Pivko VA0187 in VA0188. Premostitveni objekti zaradi neustrezne nosilnosti ne zadostijo standardom za vojaško mobilnost. Devina Viadukt VA036 se lahko rekonstruira, ostali trije objekti pa morajo biti na novo zgrajeni. Projekt je bil uvrščen na seznam investicij in je del Nacionalnega načrta za vojaško mobilnost, ki ga je pripravila Stalna medresorska koordinacijska skupina za vojaško mobilnost.