Skoči do osrednje vsebine

Izdelava dokumentacije za 2. odsek 3. razvojne osi jug

Projekt »Izdelava dokumentacije za 2. odsek 3. razvojne osi jug, na odseku od priključka Maline do mednarodnega mejnega prehoda Metlika ter do priključka Črnomelj jug« zajema pripravo dokumentacije za celoten drugi odsek tretje razvojne osi jug, ki je razdeljen na tri pododseke:
A - 8 kilometrov od priključka Maline do priključka Metlika – sever,
B - 2,5 kilometra od priključka Metlika – sever do mejnega prehoda Metlika in
C - 20 kilometrov od razcepa Gradnik do Črnomlja – jug.
8 milijonov evrov vreden projekt bo v višini 2,15 milijonov evrov sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Avgusta 2018 je bil projektni predlog vključen v Dogovor za razvoj regije Jugovzhodna Slovenija.

Z namenom krepitve regionalnih razvojnih potencialov in ohranjanja delovnih mest se želi s projektom izdelave projektne in investicijske dokumentacije pospešiti izvedbo predhodnih del, ki so nujna in obvezna podlaga za pričetek gradnje. V nadaljevanju bo z izgradnjo nove povezave zagotovljena boljša dostopnost do obstoječega vseevropskega prometnega omrežja TEN-T, izboljšan bo dostop ljudi ter razvoj gospodarstva v regiji. Končna investicija v ta projekt ima tudi zelo velik pomen za razvoj regije, tako z demografskega kot tudi gospodarskega in okoljskega vidika.