Skoči do osrednje vsebine

NAPCORE – koordinacija Nacionalnih točk dostopa EU

Projekt se nanaša na oblikovanje koordinacijskega mehanizma nacionalnih točk dostopa do prometnih podatkov kot to določa Direktiva 2010/40/EU. Splošni cilj projekta NAPCORE je usposobiti nacionalne kontaktne točke kot hrbtenico za ITS digitalno infrastrukturo in olajšati nacionalno in EU operativno koordinacijo za harmoniziranje in izvajanje evropskih specifikacij.

Specifični cilj projekta vzpostavitev koordiniranega evropskega mehanizma nacionalnih dostopnih točk, ki bo vodil k vzpostavitvi rešitev za evropsko podatkovno območje. K projektu bo pristopilo vseh 27 držav članic EU ter 3 države nečlanice.

Višina upravičenih stroškov celotnega projekta NAPCORE je največ 14 milijonov evrov. S strani Republike Slovenije v projektu sodeluje Ministrstvo za infrastrukturo, in sicer Direktorat za trajnostno mobilnost in prometno politiko, Direktorat za kopenski promet ter Nacionalni center za upravljanje prometa.

Projekta dokumentacija je še v pregledovanju oz. potrjevanju za sofinanciranje. Sporazum o sofinanciranju in konzorcijska pogodba še nista podpisana.