GOV.SI

Integracija upravljanja prometa v NCUP 2

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

V sklopu Faze 1 se vzpostavlja podatkovno skladišče za prometne podatke, makroskopskega prometnega model ter dinamični simulacijski prometni model, platforma za pridobivanje masovnih podatkov o gibanju vozil v realnem času ter enotna nacionalna točka dostopa do prometnih podatkov. V sklopu Faze 2 se bo vzpostavil prometni geografsko-informacijski sistem (GIS), nacionalni cestni prometno-informacijski center, baza multimodalnih prometnih podatkov, postavila se bo IT infrastruktura za nacionalno koordinacijo prometnih ukrepov na cestnem omrežju, vzpostavilo se bo informacijsko okolje za povezavo vozila z informacijskimi storitvami v oblaku (C-ITS 3G/4G/LTE). Izdelal se bo tudi simulator uporabe cestno-prometne infrastrukture in vplivov na vožnjo. Upravičenec za izvedbo projekta je NCUP, Ministrstvo za infrastrukturo.