Skoči do osrednje vsebine

Integracija upravljanja prometa v Nacionalnem centru za upravljanje prometa (NCUP) 2

Namen vzpostavitve NCUP je zagotavljanje celovitega upravljanja prometa na trajnostni način z zagotavljanjem prometnih informacij v realnem času. S projektom se bodo izvajale aktivnosti druge faze integracije NCUP.

Aktivnosti Faze 1, ki se je zaključila s koncem leta 2020, so se nanašale na vzpostavitev podatkovnega skladišča za prometne podatke, makroskopskega prometnega modela ter dinamičnega simulacijskega prometnega modela, platforme za pridobivanje masovnih podatkov o gibanju vozil v realnem času ter enotne nacionalne točke dostopa do prometnih podatkov.

V sklopu Faze 2 se bo vzpostavil prometni geografsko-informacijski sistem (GIS), nacionalni cestni prometno-informacijski center, baza multimodalnih prometnih podatkov, postavila se bo IT infrastruktura za nacionalno koordinacijo prometnih ukrepov na cestnem omrežju, vzpostavilo se bo informacijsko okolje za povezavo vozila z informacijskimi storitvami v oblaku (C-ITS 3G/4G/LTE). Izvedle so bodo aktivnosti za vzpostavitev baze podatkov digitalne prometne infrastrukture in prometnih podatkov