Skoči do osrednje vsebine

2. tir Divača-Koper - ukrep 3 (gradnja tunela T8 ter viaduktov V1 in V2)

Evropska komisija je 8. septembra 2020 z izvedbenim sklepom obrila evropska sredstva v višini 80 milijonov evrov za sofinanciranje projekta gradnje 2. tira Divača-Koper, in sicer za gradnjo tunela T8 ter viaduktov V1 in V2.

Evropska komisija je do sedaj že prepoznala pomen celovitega projekta gradnje 2. tira Divača-Koper za Slovenijo in Srednjo Evropo, in sicer v letih 2017 in 2018 z odobritvijo sofinanciranja pripravljalnih del in izvedbe tunelov T1 – T7 iz sredstev Instrumenta za povezovanje Evrope v skupni vrednosti 153 milijonov evrov evropskih sredstev.

Z odobritvijo evropskih sredstev iz sredstev Operativnega programa izvajanja Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020 tako Evropska komisija dodatno zagotavlja evropska sredstva v višini 80 milijon evrov sredstev Kohezijskega sklada, kar znaša skupaj s sredstvi IPE 233,36 milijonov evrov evropskih nepovratnih sredstev, pridobljenih za izvedbo celovitega projekta v finančnem obdobju 2014 – 2020. Ob tem je treba poudariti, da je načrtovano evropsko sofinanciranje projekta tudi iz prihodnjega programskega obdobja  po letu 2021.

31. marca 2021 je bila z izvajalcem podpisana pogodba za izvedbo del na odseku Črni Kal-Koper, medtem ko je bila izvedbena pogodba za odsek Divača-Črni Kal podpisana z izvajalcem 5. maja 2021. Zaključek izvedbe del projekta sofinanciranega iz evropskih kohezijskih sredstev je predviden konec leta 2023, medtem ko je zaključek celovitega projekta gradnje 2. tira Divača-Koper predviden konec leta 2025.