Skoči do osrednje vsebine

Prosti pretok storitev in proizvodov

Državljanom držav članic Evropske unije je omogočeno študirati, nakupovati, delati, se upokojiti in živeti v kateri koli državi Evropske unije ter izbirati med izdelki iz vse Evrope. V ta namen zagotavljamo prosti pretok blaga in proizvodov, storitev, kapitala in oseb na enotnem notranjem trgu Evropske unije. Z odpravo tehničnih, pravnih in birokratskih ovir državljanom omogočamo tudi, da svobodno trgujejo in poslujejo.

Prost pretok storitev

Prost pretok storitev je bistvenega pomena za dokončno oblikovanje notranjega trga, saj ponuja veliko možnosti z vidika koristi za potrošnike ter mala in srednja podjetja. Cilj je znotraj Evropske unije oblikovati odprt enotni trg za storitve, hkrati pa zagotoviti kakovost storitev, ki se nudijo potrošnikom. Najnovejše raziskave kažejo, da vrednost koristi na področju prostega pretoka storitev, vključno s poklicnimi kvalifikacijami in trgovino na drobno, znaša 236 milijard evrov letno.

Prost pretok proizvodov

Prost pretok proizvodov zagotavljata odprava carin in količinskih omejitev ter prepoved ukrepov, ki bi imeli enak učinek. Načela vzajemnega priznavanja, odprave fizičnih in tehničnih ovir ter spodbujanja standardizacije še dodatno podpirajo dokončno vzpostavitev notranjega trga. Po podatkih najnovejših raziskav koristi, ki izhajajo iz prostega pretoka proizvodov in s tem povezane zakonodaje, znašajo 386 milijard evrov letno.