Skoči do osrednje vsebine

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Meroslovje je znanost o merjenju. Vključuje enotno razumevanje in uporabo merskih enot ter s tem povezuje aktivnosti ljudi po vsem svetu. Meroslovje obravnava definicijo merskih enot, njihovo realizacijo v praksi ter sledljivost meritev, s katerim se uporaba enot nadzorovano prenaša do uporabnikov. S tem predstavlja najbolj osnovni predpogoj za proizvodnjo, trgovanje in nasploh za delovanje družbe.

V Sloveniji razvijamo in vzdržujemo meroslovni sistem, ki spodbuja in zagotavlja razvoj za tehnološki in konkurenčni preboj slovenskega gospodarstva in znanosti. Naše poslanstvo je zagotavljanje odlične meroslovne podpore zakonodaji, inovativnosti in konkurenčnosti gospodarstva, skrb za varnost in zdravje državljanov, kakovost bivanja in varstvo okolja ter zaščita potrošnikov.

Nacionalni meroslovni sistem

Na Uradu za meroslovje vodimo in razvijamo meroslovni sistem Republike Slovenije, vključno s sistemom ugotavljanja skladnosti izdelkov iz plemenitih kovin. Sistem zagotavlja sledljivost meritev na mednarodno raven in točna merjenja v trgovini, industriji, pri storitvah in v znanosti.

Nacionalni meroslovni sistem podpira slovensko gospodarstvo in omogoča konkurenčnost pri nastopanju na globalnem trgu, saj točna merjenja pomagajo zmanjšati stroške proizvodnje (manj reklamacij, izmečka, boljša kakovost proizvodov, boljše oblikovanje, spodbuja inovacije, omogoča prihranek pri energiji, zagotavlja skladnost z zakonodajnimi zahtevami itd.).

Z meroslovnim sistemom zagotavljamo zanesljiva merjenja na področju zdravstva in tehnološke varnosti, varstva okolja ter zdrave hrane.

Strategija meroslovja

Strategija meroslovja v Republiki Sloveniji do leta 2025 predstavlja odločitev Vlade RS za dolgoročen načrt aktivnosti na vseh področjih merjenj, ki bodo Sloveniji zagotovile optimalen meroslovni razvoj. Glavna strateška usmeritev razvoja nacionalnega meroslovnega sistema je ustvariti meroslovno podporo za tehnološki preboj slovenskega gospodarstva in mu omogočiti povečanje konkurenčnosti tako na domačem kot na globalnem trgu.

Strategija zajema celotni spekter meroslovnih dejavnosti, zlasti pa se osredotoča na izvajanje nalog iz pristojnosti države.

Iskalnik