Skoči do osrednje vsebine

Meroslovje je znanost o merjenju. Vključuje enotno razumevanje in uporabo merskih enot ter s tem povezuje aktivnosti ljudi po vsem svetu. Meroslovje obravnava definicijo merskih enot, njihovo uporabo v praksi in sledljivost meritev, s katerim se uporaba enot nadzorovano prenaša do uporabnikov. Tako je med najbolj osnovnimi pogoji za proizvodnjo, trgovanje in za delovanje družbe na splošno.

V Sloveniji razvijamo in vzdržujemo meroslovni sistem, ki spodbuja in zagotavlja razvoj za tehnološki in konkurenčni preboj slovenskega gospodarstva in znanosti. Naše poslanstvo je zagotavljanje odlične meroslovne podpore zakonodaji, inovativnosti in konkurenčnosti gospodarstva, skrb za varnost in zdravje državljanov, kakovost bivanja in varstvo okolja ter zaščita potrošnikov.

Nacionalni meroslovni sistem

Na Uradu za meroslovje vodimo in razvijamo meroslovni sistem Republike Slovenije, vključno s sistemom ugotavljanja skladnosti izdelkov iz plemenitih kovin. Sistem zagotavlja sledljivost meritev na mednarodni ravni in točna merjenja v trgovini, industriji, pri storitvah in v znanosti.

Nacionalni meroslovni sistem podpira slovensko gospodarstvo in omogoča konkurenčnost pri nastopanju na svetovnem trgu, saj točna merjenja pomagajo zmanjšati stroške proizvodnje (manj reklamacij, izmečka, boljša kakovost proizvodov, boljše oblikovanje, spodbuja inovacije, omogoča prihranek pri energiji, zagotavlja skladnost z zakonodajnimi zahtevami in drugo).

Z meroslovnim sistemom zagotavljamo zanesljiva merjenja na področju zdravstva in tehnološke varnosti, varstva okolja ter zdrave hrane.

Strategija meroslovja

V Strategiji meroslovja v Republiki Sloveniji do leta 2025 je predstavljena odločitev Vlade RS za dolgoročni načrt aktivnosti na vseh področjih merjenj, ki bodo Sloveniji zagotovile optimalen meroslovni razvoj. Glavna strateška usmeritev razvoja nacionalnega meroslovnega sistema je ustvariti meroslovno podporo za tehnološki preboj slovenskega gospodarstva in mu omogočiti povečanje konkurenčnosti tako na domačem kot svetovnem trgu.

Strategija zajema celotni spekter meroslovnih dejavnosti, zlasti pa se osredotoča na izvajanje nalog iz pristojnosti države.

Iskalnik