Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Se želite cepiti proti covid-19? Prijavite se!

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Meroslovje je znanost o merjenju. Vključuje enotno razumevanje in uporabo merskih enot ter s tem povezuje aktivnosti ljudi po vsem svetu. Meroslovje obravnava definicije merskih enot, njihovo uporabo v praksi in sledljivost meritev, s katerim se uporaba enot nadzorovano prenaša do uporabnikov. Tako je med najbolj osnovnimi pogoji za proizvodnjo, trgovanje in delovanje družbe na splošno.

V Sloveniji razvijamo in vzdržujemo meroslovni sistem, ki spodbuja in zagotavlja razvoj za tehnološki in konkurenčni preboj slovenskega gospodarstva in znanosti. Naše poslanstvo je zagotavljati odlično meroslovno podporo zakonodaji, inovativnosti in konkurenčnosti gospodarstva, skrbeti za varnost in zdravje državljanov, kakovost bivanja in varstvo okolja ter zaščita potrošnikov.

Nacionalni meroslovni sistem

Meroslovni sistem Republike Slovenije, vključno s sistemom ugotavljanja skladnosti izdelkov iz plemenitih kovin. Sistem zagotavlja sledljivost meritev na mednarodni ravni in točna merjenja v trgovini, industriji, pri storitvah in v znanosti, vodimo in razvijamo na Uradu za meroslovje.

Nacionalni meroslovni sistem podpira slovensko gospodarstvo in omogoča konkurenčnost pri nastopanju na svetovnem trgu, saj točna merjenja pomagajo zmanjšati stroške proizvodnje, kar pomeni manj reklamacij, izmečka, boljša kakovost proizvodov, boljše oblikovanje, spodbuja inovacije, omogoča prihranek pri energiji, zagotavlja skladnost z zakonodajnimi zahtevami in drugo.

Z meroslovnim sistemom zagotavljamo zanesljiva merjenja na področju zdravstva in tehnološke varnosti, varstva okolja ter zdrave hrane.

Strategija meroslovja

V Strategiji meroslovja v Republiki Sloveniji do leta 2025 je predstavljena odločitev Vlade Republike Slovenije za dolgoročni načrt aktivnosti na vseh področjih merjenj, ki bodo Sloveniji zagotovile optimalen meroslovni razvoj. Glavna strateška usmeritev razvoja nacionalnega meroslovnega sistema je ustvariti meroslovno podporo za tehnološki preboj slovenskega gospodarstva in mu omogočiti povečanje konkurenčnosti tako na domačem kot svetovnem trgu.

Strategija zajema celotni spekter meroslovnih dejavnosti, zlasti pa se osredotoča na izvajanje nalog iz pristojnosti države.