GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

  • Zaradi napredka stanja tehnike in višanja standardov zaščite potrošnikov je bila v letu 2013 sprejeta sprememba Pravilnika za merilne instrumente, ki je zmanjšala vrednost največjega dopustnega pogreška iz 0,5 % na 0,3 % pri polnjenju rezervoarjev motornih vozil pri največjem pretoku tekočih goriv.
    V obdobju med 2016 in 2018 je bil izveden pregled več kot 300 točilnih mest za tekoča goriva in rezultati so bili v Sloveniji odlični.

  • Klic za Evropski meroslovni program za inovacije in raziskave (EMPIR) 2019
    Evropski meroslovni program za inovacije in raziskave (EMPIR) je namenjen skupnim evropskim raziskavam na področju merjenj in ga financira Evropska komisija v skupnem obsegu 300 M€. Program pod vodstvom EMPIR odbora koordinira Evropsko združenje nacionalnih meroslovnih inštitutov (EURAMET).

Dogodki