Skoči do osrednje vsebine

 • Danes obeležujemo svetovni Dan meroslovja, ko se spominjamo podpisa Metrske konvencije leta 1875 v Parizu. V trenutnih razmerah smo dan meroslovja razširili na cel mesec maj in tako vsak teden oblikujemo za Vas zanimive meroslovne zgodbe iz različnih področij našega življenja. Tudi danes, ob svetovnem dnevu meroslovja je pred Vami zadnji tretji sklop, ki celoto povzema v temo letošnjega dneva »Merjenja za globalno trgovino«.

 • Pred Vami je že 2. del Dneva meroslovja 2020, ki zajema različne raziskovalne, razvojne in izobraževalne dosežke naših partnerjev, s skupnim imenovalnikom oziroma poudarkom na meroslovju. Letošnji svetovni dan meroslovja, ki ga bomo obeležili 20. maja z osrednjo temo "Merjenja za globalno trgovino" tako že dobiva zaključeno celoto.

 • Vsak dogodek ima svojo vrednost in pomen le, če znamo iz njega potegniti najboljše.
  Vsako leto ob svetovnem dnevu meroslovja, ki ga obeležujemo 20. maja, ko je bila leta 1875 v Parizu podpisana metrska konvencija in postavljeni temelji mednarodnemu merskemu sistemu, organiziramo večji dogodek. Žal v trenutnih razmerah dogodka z druženjem in mreženjem »meroslovcev« ne bomo mogli izpeljati v do sedaj uveljavljeni obliki. Zato smo se odločili, da letos dan meroslovja obeležimo na drugačen način.

Aktualno

 • Odlok o spremembah odloka o podaljšanju veljavnosti overitev meril

  Na podlagi izvedene analize je bilo ugotovljeno, da je glede na trenutne razmere v Republiki Sloveniji nujno, da se obdobje, v katerem poteče veljavnost overitev meril, podaljša še za en mesec, torej do 31. maja 2020. S predmetnim odlokom se tudi določa, da se veljavnost overitev, ki potečejo do 31. maja 2020, podaljša do 31. julija 2020.

 • Vabilo na Dan meroslovja 2020

  Vsak dogodek ima svojo vrednost in pomen le, če znamo iz njega potegniti najboljše.
  Kot veliko drugih dejavnosti in sestankov bi tokrat srečanje izvedli na »oddaljen« način tako, da bomo tudi letos primerno obeležili Dan meroslovja, se povezali z vami in vam prisluhnili malo drugače. Zato vas vabimo, da z nami delite vaše strokovne meroslovne zgodbe, dobre prakse in raziskovalno izobraževalne dosežke na področju meroslovja.

 • V skupnem evropskem projektu nadzora na trgu smo testirali vodomere

  Vsako leto se na področju meroslovnega nadzora organizira in izvede vsaj en skupni evropski projekt nadzora nad merilnimi instrumenti. V teh projektih države članice po enakih kriterijih in definiranih točkah preskusa, pregledajo v svoji matični državi določeno vrsto merilnih instrumentov.
  Inšpektorji Urada RS za meroslovje sodelujejo v večini takšnih projektov.
  Zadnji tak projekt, ki smo ga v Sloveniji ravno končali (v večini drugih držav pa še potekajo zadnje aktivnosti) je bil nadzor nad vodomeri v prometu.

Dogodki

 • PRESTAVLJENA NA SEPTEMBER - 39. mednarodna konferenca, Portorož, "Meritve danes in jutri"

  Z digitalno transformacijo postajajo meritve še pomembnejše, zato je njihov razvoj ključen za učinkovite inovativne proizvode. V okviru dogodka »Meritve danes in jutri« bomo s strokovnjaki iz različnih področij poizkusili soočiti odločevalce, ki uporabljajo rezultate meritev, in izvajalce meritev, da dobimo odgovore na ključna vprašanja:
  …kako zagotoviti ustrezna merila in njihovo sledljivost, kako upoštevati merilno negotovost pri odločanju o skladnosti, kakšne kompleksne meritve uporabiti za avtomatizacijo proizvodnje, kakšne novosti se nam obetajo v prihodnje in kako zagotoviti ustrezno usposobljen kader…

  Kranjska Gora, Slovenija
Iskalnik