Skoči do osrednje vsebine

Na Uradu za meroslovje vodimo in razvijamo meroslovni sistem Republike Slovenije, vključno s sistemom ugotavljanja skladnosti izdelkov iz plemenitih kovin.

Meroslovje je ključni del tehniške infrastrukture, ki je potrebna za uspešen gospodarski, tehnološki in znanstveni razvoj Slovenije ter kakovostno in varno življenje prebivalcev. Predstavljamo Slovenijo v mednarodnih meroslovnih organizacijah in razvijamo področja, za katera smo odgovorni, na mednarodno primerljiv in prepoznaven način.

Vodstvo

Vizija in cilji

Na Uradu za meroslovje vzpostavljamo in vodimo nacionalni meroslovni sistem. Tako zagotavljamo mednarodno primerljivost in prepoznavnost, potrošnikom pa zaščito predvsem na področju varovanja zdravja, varstva okolja in splošne tehnične varnosti. S tem omogočamo slovenskemu gospodarstvu dosegati  mednarodno konkurenčnost.

Notranje organizacijske enote