Skoči do osrednje vsebine

Katalog informacij javnega značaja: Urad Republike Slovenije za meroslovje

Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Urad Republike Slovenije za meroslovje

Naslov: Tkalska ulica 15, 3000 Celje

Telefon: 03 428 07 50

E-naslov: is.vog@srim.pg

Odgovorna oseba: dr. Samo Kopač, direktor

Datum prve objave kataloga: 30. 1. 2019

Datum zadnje spremembe: 2. 11. 2023

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.gov.si/zbirke/katalogi-informacij-javnega-znacaja/?org=76

Druge oblike kataloga: Katalog informacij javnega značaja je v fizični obliki dostopen tudi na sedežu Urad Republike Slovenije za meroslovje.

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Področje dela

Na Uradu Republike Slovenije za meroslovje opravljamo strokovne, upravne in inšpekcijske naloge na področju urejanja nacionalnega meroslovnega sistema, vključno s sistemom na področju izdelkov iz plemenitih kovin.

Organigram

Notranje organizacijske enote

Sektor za fizikalna merjenja
mag. Matej Grum, vodja
Grudnovo nabrežje 17, 1000 Ljubljana
01 244 27 06
is.vog@murg.jetam

Sektor za kakovost meroslovnih procesov
Mateja Valenci, vodja
Tkalska ulica 15, 3000 Celje
03 428 07 70
is.vog@icnelav.ajetam

Sektor za meroslovni nadzor
Dušanka Škrbić, vodja
Grudnovo nabrežje 17, 1000 Ljubljana
01 244 27 27
is.vog@cibrks.aknasud

Sektor za nacionalne etalone in kemijska merjenja
dr. Irena Grabec Švegl, vodja
Grudnovo nabrežje 17, 1000 Ljubljana
01 244 27 08
is.vog@cebarg.aneri

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Mojca Plaznik

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Urad Republike Slovenije za meroslovje

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov

Meroslovje
Plemenite kovine

Dostop do vseh predpisov je dosegljiv na spletnem mestu Pravno informacijski sistem - PISRS.

Seznam predlogov predpisov

Dostop do predlogov predpisov je dosegljiv na spletnem mestu E-Demokracija.

Seznam predpisov Evropske unije

Dostop do zakonodaje Evropske unije je dosegljiv na spletnem mestu EUR-Lex.

Informatizirane zbirke podatkov in javne evidence, s katerimi organ upravlja

Seznam javnih evidenc in drugih informatiziranih zbirk podatkov na portalu OPSI

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Postopki

Postopki urada:

- Postopki s področja fizikalnih merjenj:

     - postopki overitev meril  

     - postopki odobritev tipa merila in neposrednih posamičnih overitev meril

     - postopki kalibracij in preskušanja meril

     - postopki odobritev sistema kakovosti proizvajalca meril

     - postopki v zvezi s priznanji tujih certifikatov ali tujih meroslovnih oznak 

     - postopki imenovanja za izvajanje overitev meril

     - postopki nadzora nad izvajanjem nalog imenovanih izvajalcev overitev


- Postopki s področja plemenitih kovin:

     - postopki določitve znaka dobavitelja izdelkov iz plemenitih kovin

     - postopki v zvezi z dobavitelji, ki samostojno zagotavljajo skladnost svojih izdelkov iz  plemenitih kovin s predpisi 

     - postopki preskušanja in označitve izdelkov iz plemenitih kovin


- Postopki s področja nacionalnih etalonov:

     - postopki priznanja pravnih oseb za nosilce nacionalnih etalonov

     - postopki nadzora nad izvajanjem nalog nosilcev nacionalnih etalonov

- Postopki na področju inšpekcijskega meroslovnega nadzora:

     - inšpekcijski in prekrškovni postopki na področju meril v prometu in uporabi

     - inšpekcijski in prekrškovni postopki na področju predpakiranih izdelkov

     - inšpekcijski in prekrškovni postopki na področju merskih enot

     - inšpekcijski in prekrškovni postopki na področju izdelkov iz plemenitih kovin

Storitve

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Poleg dostopa po elektronski pošti je mogoč še fizični dostop na lokaciji:

Urad Republike Slovenije za meroslovje
Tkalska ulica 15, 3000 Celje

Uradne ure

 • Ponedeljek

  od do

 • Sreda

  od do

  od do

 • Petek

  od do

Stroškovnik

Za posredovanje informacij javnega značaja se na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja in Stroškovnika zaračunava materialne stroške. Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 evrov (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 evra,
 • elektronski zapis na enem USB-ključku cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 evra,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 evra,
 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja

Najpogosteje zahtevani podatki IJZ:


Katalogi informacij javnega značaja