Skoči do osrednje vsebine

Odobritev sistema kakovosti proizvajalca meril

Zahtevo za oceno sistema kakovosti na podlagi Pravilnika o merilnih instrumentih (implementacija Direktive o merilnih instrumentih (MID)) ali Pravilnika o meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice (implementacija Direktive o neavtomatskih tehtnicah (NAWI)) vloži proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik na obrazcu OB-CED 4.4-01. Obrazec navaja tudi potrebne priloge.

Z vložitvijo zahteve proizvajalec tudi potrdi, da se strinja tudi s pogoji, ki jih navaja dokument DN-CE 4.4-01.

Zahteva se vloži pred začetno presojo, ponovno presojo in pri spremembi obsega certifikata. Redna in izredna nadzorna presoja se izpeljeta po uradni dolžnosti, zato zahteva ni potrebna.

Zahtevo za presojo sistema kakovosti na podlagi Pravilnika o načinih ugotavljanja skladnosti za posamezne vrste merilnih instrumentov ter o vrstah in načinih njihove označitve z oznakami skladnosti se vloži na podlagi obrazca OB-CED 4.4-02.