Skoči do osrednje vsebine

Zahteva za imenovanje za izvajanje overitev

Urad lahko za opravljanje prvih, rednih in izrednih overitev imenuje tudi pravno osebo oziroma samostojnega podjetnika posameznika (imenovano osebo). Imenovane osebe morajo izpolnjevati zahteve Pravilnika o zahtevah, postopku imenovanja, nalogah in nadzoru imenovanih oseb na področju meroslovja.