Skoči do osrednje vsebine

Zahtevo za overitev po modulu F ali za prvo overitev za merilo ali več meril na podlagi vloži proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik,na obrazcu OB-OV 4.4-01 Zahteva za overitev merila. Obrazec navaja tudi potrebne priloge. Isti obrazec se uporablja tudi za redne in izredne overitve.

Z vložitvijo zahteve vložnik tudi potrdi, da se strinja tudi s pogoji, ki jih navaja dokument DN-CE 4.4-01, ki je dosegljiv na spletni strani MIRS