Skoči do osrednje vsebine

Odobritev tipa merila in neposredna posamična overitev merila

Zahtevo za EU-pregled tipa merilo (modul B) ali neposredno overitev posamičnega merila (modul G) na podlagi Pravilnika o merilnih instrumentih (implementacija Direktive o merilnih instrumentih (MID)) ali Pravilnika o meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice (implementacija Direktive o neavtomatskih tehtnicah (NAWI)) vloži proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik na obrazcu OB-CE 4.4-01. Obrazec navaja tudi potrebne priloge.

V sklopu zahteve je možno zahtevati tudi poročila o preskušanju meril ali programske opreme in certifikate o vrednotenju za posamezne module merila (npr. indikator, tehtalni modul, DSD, programska oprema).

Z vložitvijo zahteve vložnik tudi potrdi, da se strinja tudi s pogoji, ki jih navaja dokument DN-CE 4.4-01.

Zahtevo za odobritev tipa na podlagi Pravilnika o načinih ugotavljanja skladnosti za posamezne vrste merilnih instrumentov ter o vrstah in načinih njihove označitve z oznakami skladnosti oziroma zahtevo za dodatek ali podaljšanje certifikata o odobritvi tipa merila se vloži na podlagi obrazca OB-CEB 4.4-02.

Zahtevo za neposredno overitev posamičnega merila Pravilnika o načinih ugotavljanja skladnosti za posamezne vrste merilnih instrumentov ter o vrstah in načinih njihove označitve z oznakami skladnosti se vloži na podlagi obrazca OB-CEG 4.4-02.