Skoči do osrednje vsebine

Samodeklaranti - določitev znaka dobavitelja

Dobavitelj, ki želi samostojno zagotavljati skladnost svojih izdelkov iz plemenitih kovin s predpisi, lahko pridobi status samodeklaranta tako, da izpolni spodnjo zahtevo za izdajo nove odločbe o znaku dobavitelja, kateri je dolžan priložiti izpolnjeno tehnično dokumentacijo, ki je določena s Pravilnikom o podrobnejši vsebini tehnične dokumentacije, ki jo izdelajo in vzdržujejo dobavitelji izdelkov iz plemenitih kovin pri samostojnem zagotavljanju skladnosti izdelkov s predpisi. Ob vložitvi zahteve je potrebno poravnati upravno takso in stroške za izdajo odločbe o znaku dobavitelja.

Seznam samodeklarantov