Skoči do osrednje vsebine

Samodeklaranti - določitev znaka dobavitelja

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Dobavitelj, ki želi samostojno zagotavljati skladnost svojih izdelkov iz plemenitih kovin s predpisi, lahko pridobi status samodeklaranta tako, da izpolni spodnjo Zahtevo za določitev znaka dobavitelja, kateri je dolžan priložiti izpolnjeno tehnično dokumentacijo, ki je določena s Pravilnikom o podrobnejši vsebini tehnične dokumentacije, ki jo izdelajo in vzdržujejo dobavitelji izdelkov iz plemenitih kovin pri samostojnem zagotavljanju skladnosti izdelkov s predpisi (Ur. list RS, št. 113/00).

Iskalnik