Skoči do osrednje vsebine

Slovenska zakonodaja določa, da so plemenite kovine platina, zlato, paladij in srebro. Čiste plemenite kovine so same po sebi premehke za izdelavo nakita ali drugih uporabnih predmetov. Taki predmeti bi se prehitro izrabili ali zvili in tako postali neuporabni. Zato te plemenite kovine mešamo z drugimi kovinami v zlitine. Urad za meroslovje na tem področju skrbi za registracijo znakov dobaviteljev izdelkov ter vodenje odgovarjajočega registra. Poleg tega izvaja preskušanje izdelkov iz plemenitih kovin in njihovo označevanje z državnim žigom.

Preskus in označitev izdelkov iz plemenitih kovin

Označevanje izdelkov iz plemenitih kovin na najvišji strokovni ravni v državi izvaja Sektor za nacionalne etalone in kemijska merjenja. Osebje sektorja izvaja tudi nadzor nad delom dobaviteljev izdelkov iz plemenitih kovin, ki sami zagotavljajo skladnost svojih izdelkov s predpisi.

Za kvalitativne in kvantitativne kemijske analize zlitin plemenitih kovin se v laboratoriju uporabljajo naslednje analizne metode:

  • platina: metoda rentgenske fluorescenčne spektroskopije
  • zlato: kupelacija SIST EN ISO 11426 (akreditirana metoda), metoda rentgenske fluorescenčne spektroskopije
  • paladij: metoda rentgenske fluorescenčne spektroskopije
  • srebro: potenciometrična titracija ISO 13756 (akreditirana metoda), metoda rentgenske fluorescenčne spektroskopije

Oznake na izdelkih iz plemenitih kovin

Znak dobavitelja (imenski žig)

Vsak dobavitelj mora svoj izdelek, preden ga da v promet, označiti s svojim znakom dobavitelja. Postopek in oblika znaka dobavitelja sta določena v Pravilniku o znaku dobavitelja, kjer ima vsak dobavitelj unikatno oznako, po kateri ga kupci izdelka lahko prepoznajo.

Znak čistine

Dobavitelj mora pred izdajo izdelka v promet izdelek označiti tudi z znakom čistine. Izdelki iz plemenitih kovin morajo po čistini ustrezati stopnjam čistine navedenim v preglednici standardnih stopenj čistine izdelkov iz plemenitih kovin.

Oznake skladnosti

Če so čistine in oznake na izdelkih ustrezne, se začne postopek označitve izdelkov z oznako skladnosti. Skladnost izdelkov s predpisanimi tehničnimi zahtevami potrdi urad z oznako skladnosti.

Oblike oznake skladnosti (tako imenovani državni žigi) so določene v Odredbi o oblikah oznak skladnosti in znakov za označevanje čistine ter o načinu označevanja čistine na izdelkih iz plemenitih kovin.

Oznaka CCM (Common Control Mark)

Na željo dobavitelja lahko urad preskušene izdelke dodatno (poleg oznake z državnim žigom) označi še z oznako CCM. Ta oznaka zagotavlja najvišjo stopnjo zagotavljanja kakovosti preskušanja izdelkov iz plemenitih kovin in omogoča neovirano prodajo slovenskih izdelkov na mednarodnem trgu.

Iskalnik