Skoči do osrednje vsebine

Preskus in označitev izdelkov iz plemenitih kovin

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Po označitvi izdelkov z znakom dobavitelja in znakom čistine so dobavitelji dolžni v skladu z Zakonom o izdelkih iz plemenitih kovin (Uradni list RS, št. 04/06 - uradno prečiščeno besedilo in 7/18) predložiti svoje izdelke iz plemenitih kovin Uradu RS za meroslovje v preskus in označitev z oznako skladnosti (državnim žigom).

Dobavitelj je dolžan izpolniti obrazec zahteve za preskus in označitev izdelkov iz plemenitih kovin z oznako skladnosti in jo oddati Uradu RS za meroslovje skupaj z izdelki

Na željo dobavitelja lahko Urad RS za meroslovje preskušene izdelke dodatno (poleg oznake z državnim žigom) označi še s CCM oznako. Omenjena oznaka predstavlja najvišjo stopnjo zagotavljanja kakovosti preskušanja izdelkov iz plemenitih kovin in omogoča neovirano prodajo slovenskih izdelkov na mednarodnem trgu.

Dobavitelj mora obvestiti Urad o prenehanju opravljanja dejavnosti v roku 15 dni, tako da izpolni izjavo o prenehanju dejavnosti.

Iskalnik