Skoči do osrednje vsebine

Meroslovni nadzor izvajajo inšpektorji Urada za meroslovje na področju merilnih instrumentov v prometu in uporabi, merskih enot, količin predpakiranih izdelkov ter izdelkov iz plemenitih kovin. Nadzor se izvaja skladno z materialnimi predpisi z namenom zagotavljanja varstva potrošnikov.

Področja izvajanja meroslovnega nadzora

Meroslovni nadzor izvajamo nad merilnimi instrumenti, merskimi enotami, predpakiranimi izdelki in izdelki iz plemenitih kovin.

Merilni instrumenti (merila)

Pri merilnih instrumentih oziroma merilih izvajamo nadzor nad merili v prometu in uporabi, za katera veljajo določbe Zakona o meroslovju in na njegovi podlagi izdanih meroslovnih predpisov. Predmet našega nadzora so merila, ki se uporabljajo za merjenja in za katera obstaja meroslovni predpis z opredeljenimi meroslovno-tehničnimi zahtevami. To so merila na področju prometa blaga in storitev, varovanja zdravja ljudi in živali, varstva okolja in splošne tehnične varnosti ter postopkov pred upravnimi in pravosodnimi organi. 

Zavezanci nadzora so praviloma imetniki, upravljavci, upravniki meril v uporabi in dobavitelji meril v prometu.

Na tem področju nadzora preverjamo predvsem istovetnost merila z listino o skladnosti, veljavnost overitve, ustreznost meroslovnih oznak in skladnost spremljajoče dokumentacije ter pravilnost uporabe merila. Poleg tega se lahko izvaja tudi kontrolni pregled, da se ugotovi, ali je pogrešek (napaka) merila znotraj dovoljenih meja oziroma ali merilo še vedno izpolnjuje predpisane meroslovno-tehnične zahteve.

Merske enote

Nadzor izvajamo nad merskimi enotami v javni rabi. Skladno z  Odredbo o merskih enotah je dovoljena uporaba enot mednarodnega sistema SI. Nadzor izvajamo predvsem na način opozarjanja zavezancev na pravilno uporabo merskih enot. Pri tem se dovoljene merske enote pišejo poleg vrednosti, nedovoljene enote (na primer konjska moč, kalorija, palec, inč, cola, milja, čevelj, sod, unča) pa se lahko pišejo le kot dopolnilne enote v oklepaju ob dovoljenih merskih enotah.

Predpakirani izdelki

Nadzor izvajamo nad predpakiranimi izdelki enotnih nazivnih količin, izdelki z označenimi masami ali prostorninami in izdelki v razponu vrednosti od 5 gramov oziroma mililitrov do vključno 10 kilogramov oziroma litrov. Naš nadzor vključuje preverjanje zahtev, ki so opredeljene v Zakonu o meroslovju in Pravilniku o količinah predpakiranih izdelkov ter Pravilniku o meroslovnih zahtevah za merilne steklenice.

Zavezanci za nadzor so različne pakirnice in pakirci ter uvozniki.

Pri nadzoru predpakiranih izdelkov preverjamo oziroma premerimo dejanske vsebine, preverimo ustreznosti merilnih instrumentov,  dokumentacijo o izvajanju notranje količinske kontrole, oznake na embalaži izdelka (odgovorni za pakiranje, nazivna količina, prostovoljni znaka EGS »e«)  in vprašalnik, ki ga izpolni imetnik znaka EGS "e".

Izdelki iz plemenitih kovin

Nadzor izvajamo nad izdelki iz plemenitih kovin (zlato, srebro, platina, paladij), za katere veljajo določbe Zakona o izdelkih iz plemenitih kovin in izdanih meroslovnih predpisov. Zavezanci so dobavitelji oziroma prodajalci izdelkov iz plemenitih kovin (predvsem nakita, naložbenih ploščic in kovancev).

Pri nadzoru na izdelkih iz plemenitih kovin kontroliramo oznake (znak čistine, dobavitelja, skladnosti) in še tudi druge predpisane zahteve ter v primeru nejasnosti lahko tudi odredimo kontrolo preskusa v laboratoriju.

Iskalnik