Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

V Sektorju za fizikalna merjenja v skladu z Zakonom o meroslovju izvajamo predvsem naloge s področja zagotavljanja merilne sledljivosti in ugotavljanja skladnosti meril.

Naše podrobnejše naloge so:

  • delovanje kot nacionalni meroslovni laboratorij na področju fizikalnih veličin masa in prostornina,
  • ugotavljanje skladnosti zakonskih meril, kalibriranje in preskušanje meril, preskušanje programske opreme v merilih,
  • vodenje sistema imenovanih oseb za izvajanje overitev meril in nadzor nad njim,
  • sodelovanje pri pripravi predpisov s področja dela sektorja,
  • podpora izvajanju nalog meroslovnega inšpekcijskega nadzora,
  • razvoj in vzdrževanje zbirke MIRS-INFO.

  • Zakonska merila

    Merila, ki se uporabljajo za merjenje na področjih varovanja zdravja ljudi in živali, varstva okolja in splošne tehnične varnosti, prometa blaga in storitev ter v postopkih pred upravnimi in pravosodnimi organi, morajo izpolnjevati meroslovne zahteve. Izpolnjevanje zahtev se preverja s postopki ugotavljanja skladnosti meril.