Skoči do osrednje vsebine

Sektor za nacionalne etalone in kemijska merjenja

V Sektorju za nacionalne etalone in kemijska merjenja v skladu z Zakonom o meroslovju in Zakonom o izdelkih iz plemenitih kovin opravljamo predvsem naloge s področja sistema nosilcev nacionalnih etalonov (NNE) in ugotavljanja skladnosti izdelkov iz plemenitih kovin.

Podrobnejše naloge našega sektorja so:

  • razvoj, vodenje, organizacija in nadzor nad sistemom NNE,
  • načrtovanje, usklajevanje in izvajanje mednarodnih aktivnosti ter prenosa znanja na področju sistema NNE na državni in mednarodni ravni,
  • razvoj, organizacija in vodenje nacionalnega sistema ugotavljanja skladnosti izdelkov iz plemenitih kovin,
  • ugotavljanje skladnosti izdelkov iz plemenitih kovin,
  • zagotavljanje sledljivosti na področju kemijske veličine mol za merjenje masnega deleža plemenitih kovin v zlitinah,
  • razvoj novih področij kemijskih merjenj,
  • mednarodno sodelovanje na področju dela sektorja,
  • sodelovanje pri pripravi predpisov s področja dela sektorja,
  • podpora izvajanju nalog meroslovnega inšpekcijskega nadzora.