Skoči do osrednje vsebine

Sektor za nacionalne etalone in kemijska merjenja

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

V Sektorju za nacionalne etalone in kemijska merjenja v skladu z Zakonom o meroslovju in Zakonom o izdelkih iz plemenitih kovin opravljamo predvsem naloge s področja sistema nosilcev nacionalnih etalonov (NNE) in ugotavljanja skladnosti izdelkov iz plemenitih kovin.

Podrobnejše naloge našega sektorja so:

 • razvoj, vodenje, organizacija in nadzor nad sistemom NNE,
 • načrtovanje, usklajevanje in izvajanje mednarodnih aktivnosti ter prenosa znanja na področju sistema NNE na državni in mednarodni ravni,
 • razvoj, organizacija in vodenje nacionalnega sistema ugotavljanja skladnosti izdelkov iz plemenitih kovin,
 • ugotavljanje skladnosti izdelkov iz plemenitih kovin,
 • zagotavljanje sledljivosti na področju kemijske veličine mol za merjenje masnega deleža plemenitih kovin v zlitinah,
 • razvoj novih področij kemijskih merjenj,
 • mednarodno sodelovanje na področju dela sektorja,
 • sodelovanje pri pripravi predpisov s področja dela sektorja,
 • podpora izvajanju nalog meroslovnega inšpekcijskega nadzora.
 • Zagotavljanje sledljivosti meritev

  Nacionalni meroslovni sistem zagotavlja sledljivost merjenj za uporabnike v Sloveniji. Dejavnosti potekajo pod okriljem Urada za meroslovje, ki skrbi tudi za pravilno uporabo merskih enot mednarodnega sistema SI in za ustreznost zakonskih meril. Poleg urada so v sistem vključene tudi druge inštitucije, ki s svojimi akreditiranimi kalibracijskimi in preskuševalnimi zmogljivostmi izvajajo naloge in storitve na posameznih področjih merjenj.

 • Plemenite kovine

  Področje plemenitih kovin in skrb za registracijo znakov dobaviteljev ter vodenje registra ureja Urad za meroslovje. Poleg tega izvaja preskušanje izdelkov in označevanje z oznako skladnosti. Čiste plemenite kovine, kot so platina, zlato, paladij, srebro, so premehke za izdelavo nakita ali drugih predmetov, saj se izrabijo, zato jih mešamo z drugimi kovinami v zlitine. Čistina zlitine pomeni masni delež določene plemenite kovine v skupni masi zlitine. Za zlat izdelek z oznako 585 pomeni, da je v 1000 g zlitine 585 g čistega zlata.