Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Glavna naloga sektorja za meroslovni nadzor je izvajanje nadzora nad merili v uporabi in prometu, merskimi enotami ter predpakiranimi izdelki skladno z določili Zakona o meroslovju ter nadzora nad izdelki iz plemenitih kovin po določilih Zakona o izdelkih iz plemenitih kovin.

Inšpektorji urada izvajamo upravno-inšpekcijske in prekrškovne postopke, sodelujemo s področji znotraj urada, inšpekcijskimi službami drugih resorjev ter potrošniškimi organizacijami, delujemo v tujih strokovnih organizacijah na področju meroslovja, sodelujemo v skupnih evropskih projektih nadzora in skrbimo za prenos znanja ter podobno.