Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Filters.LEGEND_TITLE
Ponastavi
 • Danes

  Izvajanje nadzora nad prodajalci sezonskega sadja in zelenjave na stojnicah

  Zaradi stalne problematike pri izpolnjevanju zahtev različne zakonodaje inšpekcijske službe, s pristojnostmi za nadzor nad prodajo sadja in zelenjave na stojnicah, tudi v letošnjem letu že opravljajo nadzore. Prav tako so se dogovorile tudi za skupne nadzore. Poseben poudarek je namenjen prodajalcem, ki prodajo vršijo ob cestah.

 • Dan meroslovja 2022

  Urada RS za meroslovje je skupaj s Sekcijo proizvajalcev, uporabnikov in distributerjev merilne oprem - SiMER včeraj, 18. maja 2022 na Gospodarski zbornici Slovenije organiziral Dan meroslovja ob spominu na podpis pomembne mednarodne pogodbe leta 1875 v Parizu – Metrske konvencije.

 • 30. jubilejna konferenca kakovosti

  4. in 5. maja 2022 je v Portorožu potekala 30. jubilejna konferenca kakovosti, kjer je v strokovnih modulih s predavanji in diskusijo sodeloval tudi Urad Republike Slovenije za meroslovje.

 • Javna razprava o spremembah pravilnika za merilnike hitrosti

  Zainteresirano javnost vabimo k podaji komentarjev oziroma dopolnitev k predlogu za spremembo Pravilnika za meroslovne zahteve pravilnika za merilnike hitrosti v cestnem prometu (MZMHVCP).

 • Objavljena nova pravilnika s področja plemenitih kovin

  V Uradnem listu Republike Slovenije sta bila objavljena Pravilnik o spremembi Pravilnika o znaku dobavitelja in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podrobnejši vsebini tehnične dokumentacije, ki jo izdelajo in vzdržujejo dobavitelji izdelkov iz plemenitih kovin pri samostojnem zagotavljanju skladnosti izdelkov s predpisi.

 • Podpisan sporazum o Partnerstvu za meroslovje

  V četrtek, 31. marca 2022 sta Evropska unija in Evropsko združenje nacionalnim meroslovnih inštitutov (EURAMET) slavnostno podpisala sporazum o Partnerstvu za meroslovje.

 • Meritve za zeleni prehod

  V četrtek, 24. 3. 2022 je v okviru 41. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti, potekal dogodek, Meritve za zeleni prehod, pod organizacijo Urada RS za meroslovje in Fakultete za organizacijske vede Kranj.

 • Novi odsek za odsekovni merilnik hitrosti v kraju Gažon v Mestni občini Koper

  Na Uradu Republike Slovenije za meroslovje smo overili novi dodatni odsek za odsekovni merilnik hitrosti Rapidus P2P, ki ga uporabljajo v Mestni občini Koper za umerjanje prometa v naseljih.

 • Medlaboratorijska primerjalna študija za določevanje zlata in srebra v vzorcih iz plemenitih kovin

  V okviru nacionalnega sistema potrjevanja skladnosti izdelkov iz plemenitih kovin za zagotavljanje kakovosti izdelkov in zaupanje v meritve organiziramo medlaboratorijsko primerjalno študijo za določevanje masnega deleža srebra in zlata v zlitinah iz plemenitih kovin. Tovrstne študije na Uradu izvajamo že vse od leta 2004.

 • Urad Republike Slovenije za meroslovje prejel Svečano listino Univerze v Mariboru

  Na Univerzi v Mariboru je danes, 31. januarja 2022, Rektorjev dan. Slovesnost je potekala na daljavo s čudovitim kulturnim programom skupine De Liri. Na slovesnosti je Svečano listino Univerze v Mariboru, na predlog Fakultete za organizacijske vede prejel tudi Urad Republike Slovenije za meroslovje.

 • Spletni nakup izdelkov iz plemenitih kovin

  Na področju izdelkov iz plemenitih kovin je vsako leto opaziti večje število ponudnikov spletne prodaje, kjer pa je potrebno biti pazljiv, da so vsi izdelki, ki jih kupujemo preko spleta ustrezno označeni z oznako čistine, dobavitelja in državnim žigom.

 • Nova pravila za dajanje blaga na trg Velike Britanije in oznaka UKCAj Novica

  Velika Britanija (VB) je ob izstopu iz Evropske Unije (EU) na področju trgovanja in prostega pretoka blaga vzpostavila lastno ureditev in uvedla oznako UKCA (UK Conformity Assessed).

 • Sprejeto Evropsko partnerstvo za meroslovje

  Evropski parlament in svet sta sprejela pobudo Evropskega partnerstva za meroslovje. Odločitev je bila sprejeta 18. novembra 2021 in v Uradnem listu objavljena 30. novembra 2021.

 • Letno strokovno srečanje imenovanih oseb 2021

  Potekalo je že tradicionalno Letno strokovno srečanje imenovanih oseb, kateremu sta sledila še dva specifično usmerjena srečanja na področju mase in merilnikov tlaka v pnevmatikah. Namen srečanj je bilo pogledati rezultate dela, se pogovoriti o spremembah pravilnikov in novih navodilih dela ter postaviti nove cilje za prihodnje obdobje.

 • Izzivi digitalizacije pri meritvah

  Sekcija proizvajalcev, uporabnikov in distributerjev merilne opreme SiMER je danes organizirala prvo spletno delavnico z naslovom Izzivi digitalizacije pri meritvah, v okviru katere je potekala tudi okrogla miza na temo Meroslovje za digitalno transformacijo.

 • Usposabljanje za uporabo meroslovnega informacijskega sistema MIRS-info za imenovane osebe

  S številčno udeležbo je bilo izvedeno usposabljanje za uporabo meroslovnega informacijskega sistema MIRS-info za imenovane osebe, ki je zaradi varovanja zdravja vseh udeležencev potekalo na daljavo preko sistema MS Teams.

 • Nov način prijave populacij števcev električne energije

  Elektro distribucijska podjetja morajo skladno s Pravilnikom o overitvah števcev električne energije posredovati Uradu Republike Slovenije za meroslovje prijave o sestavi populacij, ki vsebujejo tehnične podatke števcev ter sezname tovarniških številk.

 • Posodobljene slikovne oznake skladnosti in preglednice standardnih stopenj čistine plemenitih kovin

  Izdelki iz plemenitih kovin v prometu morajo biti označeni s tremi oznakami (znak dobavitelja, znak čistine in oznaka skladnosti). Vse tri oznake na izdelkih iz plemenitih kovin kupcu zagotavljajo kakovost izdelka. Z oznako skladnosti se potrjuje skladnost izdelka iz plemenite kovine s predpisanimi tehničnimi zahtevami.

 • Dnevi odprtih vrat za srednje šole

  Z dijaki različnih slovenskih srednjih šol smo se podali na virtualno pot meroslovnega raziskovanja in iskali odgovore na vprašanja kako pomembna so merjenja, kaj vse vpliva na točnost meritev, kaj je merilni pogrešek, kako ga pravilno razumeti in kako rezultati meritev vplivajo na naše življenje.

 • Novost na področju lažje uporabe meroslovnega informacijskega sistema MIRSinfo

  Za lažjo uporabo aplikacij Odobreni tipi meril in Overitve meril v meroslovnem informacijskem sistemu MIRSinfo smo za uporabnike pripravili video navodila, ki bodo poenostavila obvladovanje certifikatov o odobritvi tipa merila in podatkov o napovedanih in izvedenih overitvah meril.