Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Zaključek kontrolnih pregledov pri nosilcih nacionalnih etalonov

  Urad je na podlagi Pravilnika o nacionalnih etalonih tudi letos, tako kot vsako leto, izvedel pri nosilcih nacionalnih etalonov (NNE) kontrolne preglede, s katerimi smo preverili izpolnjevanje pogojev, izvajanje dejavnosti in izpolnjevanje obveznosti NNE.

 • Strokovno srečanje imenovanih oseb za izvajanje overitev meril

  V Celju je potekalo že tradicionalno letno strokovno srečanje imenovanih oseb (IO) za izvajanje overitev meril, ki se ga je udeležilo veliko število IO iz različnih področij delovanja in izvajanja overitev meril. Tudi letos so v okviru različnih predavanj bile podane ključne novosti in novitete na področju zakonodaje, standardov ter meroslovja, hkrati pa tudi ugotovitve iz stalnega nadzora, ki se izvaja nad delovanjem IO.

 • 27. zasedanje Generalne konference za uteži in mere (CGPM)

  Direktor Urada Republike Slovenije za meroslovje dr. Samo Kopač je zastopal Slovenijo na zasedanju Generalne konference za uteži in mere, ki je najvišji organ metrske konvencije in zaseda enkrat na štiri leta.

 • Urad udeleženec javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov

  Urad Republike Slovenije za meroslovje je že drugo leto zapored uspešno sodeloval na Javnem razpisu za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa (CRP), ki ga je objavila Javna agencija za raziskovalno dejavnost v Republiki Sloveniji (ARRS).

 • Dnevi odprtih vrat za srednje šole

  Po dveh letih so Dnevi odprtih vrat letos ponovno potekali v živo, v naših laboratorijih v Ljubljani in Celju. Obiskalo nas je več kot 140 dijakov in profesorjev iz različnih srednjih šol. Preko 450 dijakov pa se je na meroslovno raziskovanje, zaradi prostorske omejitve laboratorijev, podalo virtualno, v sredo, 12. oktobra 2022.

 • Strokovno srečanje Sekcije zlatarjev in draguljarjev

  Sekcija zlatarjev in draguljarjev je v okviru Obrtno Podjetniške Zbornice Slovenije (OZS), pod vodstvom novega predsednika Ervina Kapuna, v soboto 24. 9. 2022, v Celju organizirala letno srečanje.

 • Uspešno zaključeno ocenjevanje s strani Slovenske akreditacije

  Na Uradu Republike Slovenije za meroslovje je v preteklih dneh s strani Slovenske akreditacije (SA) potekalo ponovno ocenjevanje kontrolnega organa K-037 in kalibracijskega laboratorija LK-005 ter redni nadzor v preskuševalnem laboratoriju LP-024. Ocenjevanje usposobljenosti je potekalo po standardih SIST EN ISO/IEC 17020:2012 in SIST EN ISO/IEC 17025:2017.

 • 54. Mednarodni obrtni sejem (MOS)

  Svoja vrata je odprl že 54. Mednarodni obrtni sejem (MOS) v Celju. Sejem MOS je daleč največji gospodarski dogodek v Sloveniji. Gre za povezovanje gospodarstva, obrti in podjetništva, povezovanje pa je ključno v tem času.

 • 89. zasedanje Konvencije o preskušanju in označevanju izdelkov iz plemenitih kovin

  Danes, 13. septembra 2022 se je v Ženevi sestal Stalni odbor Konvencije o preskušanju in označevanju izdelkov iz plemenitih kovin, v katerem so zastopane vse države pogodbenice. Stalni odbor, ki se sestaja najmanj enkrat na leto, izdaja posebna vodila in priporočila v zvezi z izvajanjem konvencije, obenem pa tudi preverja izpolnjevanje pogojev za članstvo v primeru prošnje za priključitev h konvenciji.

 • Spremembe Pravilnika o načinih ugotavljanja skladnosti za posamezne vrste merilnih instrumentov

  V veljavo je stopila sprememba Pravilnika o načinih ugotavljanja skladnosti za posamezne vrste merilnih instrumentov ter o vrstah in načinih njihove označitve z oznakami skladnosti.

 • Predstavljeni novi evropski meroslovni mreži EMN

  Na Generalni skupščini Zveze nacionalnih meroslovnih organizacij iz držav članic Evropske unije (angleško European Association of National Metrology - EURAMET) na Dunaju, sta bili predstavljeni dve novi evropski meroslovni mreži (angleško European Metrology Network - EMN), in sicer EMN za zdravo ter vzdržno hrano in EMN za nadzor onesnaženja.

 • Na eDemokraciji objavljen predlog Uredbe o izvajanju Sklepa (EU) o sodelovanju Unije v evropskem partnerstvu za meroslovje

  Na eDemokraciji je bil 19. 7. 2022 objavljen predlog Uredbe o izvajanju Sklepa (EU) o sodelovanju Unije v evropskem partnerstvu za meroslovje. Predlagatelj je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

 • 20 novih etilometrov za večjo varnost v cestnem prometu in red ter mir na javnih mestih

  Merjenje množine alkohola v izdihanem zraku voznikov predstavlja eno najbolj kritičnih oziroma iz vidika sodstva odločilnih meritev na področju zakonskega meroslovja. Na podlagi rezultatov meritve se namreč odloča o vpeljavi postopkov zoper voznike.

 • Začetek zbiranja meroslovnih potreb na področju kemije, biologije in medicine

  Na Uradu za meroslovje vzdržujemo nacionalni meroslovni sistem in skrbimo za njegov razvoj. Ker je sodelovanje z uporabniki ključnega pomena za razvoj le tega, smo pripravili anketo o meroslovnih potrebah na področju kemije, biologije in medicine. Vse laboratorije, ki izvajajo meritve na teh področjih vabimo, da izpolnijo anketo o meroslovnih potrebah.

 • Nova generacija merilnikov hitrosti na 77 GHz radarski opremi

  Prevelika hitrosti vozil v cestnem prometu še vedno ostaja glavni vzrok za nesreče ter smrtne žrtve v cestnem prometu. Avtomobilska industrija je v zadnjih letih naredila veliki preboj pri sistemih za zagotavljanje varne vožnje vozil z uporabo radarjev, ki omogočajo zaznavanje položaja in hitrosti večjega števila vozil hkrati. Eden zadnjih korakov, je bil prehod iz 24 GHz tehnologije na 77 GHz tehnologijo.

 • Objavljen je razpis za projekte Evropskega partnerstva za meroslovje

  Od 23. junija do 3. oktobra 2022 je odprt razpis za projekte Evropskega partnerstva za meroslovje, v katerem lahko poleg Urada Republike Slovenije za meroslovje in priznanih nosilcev nacionalnih etalonov (NNE) sodelujejo tudi zunanji partnerji.

 • Nadzor tehtnic v ribiški industriji

  Slovenija sodelujejo v evropskem projektu, Nadzor tehtnic v ribiški industriji. Projekt je organiziran v okviru delovne skupine za meroslovni nadzor evropske organizacije za zakonsko meroslovje (WELMEC ). Poleg Slovenije so članice projekta še Danska, Irska, Islandija, Finska, Norveška in Švedska.

 • Dan akreditacije

  Pretekli teden je na Brdu pri Kranju potekal Dan akreditacije. Na letošnjem Dnevu akreditacije so predavatelji razmišljali o vlogi akreditacije pri zagotavljanju trajnostne gospodarske rasti in skrbi za okolje.

 • Izvajanje nadzora nad prodajalci sezonskega sadja in zelenjave na stojnicah

  Zaradi stalne problematike pri izpolnjevanju zahtev različne zakonodaje inšpekcijske službe, s pristojnostmi za nadzor nad prodajo sadja in zelenjave na stojnicah, tudi v letošnjem letu že opravljajo nadzore. Prav tako so se dogovorile tudi za skupne nadzore. Poseben poudarek je namenjen prodajalcem, ki prodajo vršijo ob cestah.

 • Dan meroslovja 2022

  Urada RS za meroslovje je skupaj s Sekcijo proizvajalcev, uporabnikov in distributerjev merilne oprem - SiMER včeraj, 18. maja 2022 na Gospodarski zbornici Slovenije organiziral Dan meroslovja ob spominu na podpis pomembne mednarodne pogodbe leta 1875 v Parizu – Metrske konvencije.